تعاریف

تعریف سلام

انسان ها در ارتباط و ملاقات هایی که با یکدیگر دارند از کلمه ای که معنی خوش آمدگـویی را دارد استـفاده می کنند و در این میان، مسلمانان با گفتن "سلام" به یکدیگر، خواهان خیرخواهی، سلامتی و آرامش برای طرف مقابل  می باشند .

در قرآن، آیات بسیاری وجود دارد که در آن کلمه "سلام" بامعانی همچون نام خداوند، درود و تهنیت، تسلیم شدن، صلح، آرامش، امنیت، سعادت، سلامت، خداحافظی و رحمت آمده است.

از "سلام" می توان به عنوان قدرتمندترین واژه گفتمان برای ایجاد صلح و دوستی درجهان استفاده کرد و آن را به عنوان راهبردی برای ترویج کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی برگزید و در تعاملات فرهنگی و اقتصادی بکار گرفت.

 

تعریف دکترین

ارائه نظریه ای که تغییرات جهانی را طلب کند یعنی به دنبال ایجاد یک نظم جدید در سطح سازمانی، ملی و یا جهانی باشد. 

دکترین بنیاد جهانی سلام

 مجموعه ای از ایده‌ها و آرمان‌ها که بنیاد برای انجام ماموریت های خود در نظر گرفته و اعـلام می‌نماید:

 

سلام پیام آور دوستی   سلام پیام آور امنیت   سلام پیام آور کرامت

 

 

 

بالا