در باره کمیته

در حال حاضر جهان شاهد بزرگترین جمعیت جوانان در طول تاریخ است که پتانسیل چشمگیری برای توسعه اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر در جهان بین 10 تا 24 سال سن دارند که بسیاری از آنها در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده اند.  

با توجه به اهمیت نقش جوانان در توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری از سازمانهای غیردولتی و احزاب کمیته جوانان تشکیل داده اند تا با استفاده از نیرو و انگیزه آنان اهداف خود را پیش ببرند.  بنیاد جهانی سلام نیز با دعوت از فعالان و صاحب نظران حوزه جوانان کمیته جوانان را تشکیل می دهد.  

بالا