تعریف و تشکیلات سلامت سازمانی

   تعریف سلامت سازمانی

موفقیت مستمر سازمان ها و شرکت ها به دو عامل بستگی دارد: عملکرد عالی و سلامت سازمانی

عملکرد مقطعی سازمان، می تواند به عوامل برون سازمانی بسیاری وابسته باشد ولی حداقل 50 درصد از موفقیت سازمان، ناشی از برقراری سلامت سازمانی است که در کنترل مدیریت سازمان است.

تعریف عملیاتی سلامت سازمانی عبارت است از: " توانمندی سازمان در انطباق با شرایط حال، شکل دادن به آینده و پیشگیری از فساد، به نحوی سریعتر و بهتر از رقبا "

                             

                                                          تشکیلات سلامت سازمانی

  

 

 

ارکان سلامت سازمانی

 

شورای سیاستگذاری  سلامت سازمانی، بالاترین رکن تصمیم گیری را بر عهده دارد و ارکان آن شامل:

  • دبیرخانه 
  • کمیته فنی و ارزشیابی

می باشد. شورای سیاستگذاری سلامت سازمانی با حضور نمایندگان مدعو از 8 نهاد و سازمان  تشکیل می شود.

1- مجمع تشخیص مصلحت نظام

2- معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی

3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

4- مرکز پژوهش های مجلس

5- سازمان امور اداری و استخدامی 

6- وزارت کشور

7- رسانه ملی

8- بنیاد سلام و کرامت جهانی

 

 

 

بالا