شرایط عمومی متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی

 

                                                                                          سلامت سازمانی

 

دبیرخانه سلامت سازمانی

 

شرایط ومقررات عمومی متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك
نام متقاضیان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه  سلامت سازمانی محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای كسانی كه مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی كه توسط دبیرخانه سلامت سازمانی مشغول به كار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی كسانی كه امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، ”موافقتنامه رازداری“ را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند كه هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالك اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.
 
حق عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه 
متقاضیانی كه شرایطشان با الزامات ذكر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه  سلامت سازمانی رد می‌شوند. در صورتی كه متقاضیان به تصمیم دبیرخانه معترض باشند، می‌توانند از طریق دبیرخانه اعتراض خود را كتباً به كمیته فنی و ارزشیابی ارسال داشته و در این خصوص رأی كمیته فنی و ارزشیابی ملاك عمل قرار خواهد گرفت
 
تجدید نظر خواهی
فرآیند ارزیابی در مدل سلامت سازمانی بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتی كه از سوی کمیته فنی و ارزشیابی تعیین گردیده ، صورت می‌گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، تیمی، بازدید از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزیابی پس از طی تمامی مراحل توسط دبیرخانه اعلام شده و متقاضیان  با آگاهی از این فرآیند حضور یافته، نتیجه نهایی برای آنها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. 

متقاضیان صرفاً در صورتی كه در گزارش بازخور ارائه شده ابهاماتی وجود داشته باشد، می‌توانند از دبیرخانه  سلامت سازمانی درخواست كنند تا پس از هماهنگی‌های لازم، ارزیاب ارشد برای رفع ابهامات احتمالی جلسه رفع ابهام برگزار نماید..
 
مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها
دبیرخانه  سلامت سازمانی مرجع رسمی پاسخگویی به كلیه سؤالات و تقاضاهای واصله است

 

بالا