فرآیند برگزاری اعطای گواهینامه سلامت سازمانی

اقدامات دبیرخانه برای برگزاری اعطای گواهینامه سلامت سازمانی :

پس از آنکه دبیرخانه سلامت سازمانی، نتیجه ارزیابی را به متقاضی اعلام نمود، دبیرخانه، متقاضی را برای دریافت گواهینامه سلامت سازمانی در حضور هیات مدیره بنیاد دعوت نموده و طی مراسم یادبود به ایشان اعطا می نماید و امیدوار است که حد نصاب امتیازات لازم، برای شرکت در جشنواره اعطای نشان سلام در 27 مهر مطابق با 19 اکتبر، روز سلام و کرامت جهانی  (روز جهانی کرامت)         Global Dignity Day  را داشته باشد.

  

 

بالا