مراحل بررسی و هزینه ها

مراحل بررسی و هزینه ها

مراحل بررسی و هزینه های سازمان های متقاضی مشارکت در گواهینامه سلامت سازمانی در 7 مرحله تدوین گردیده است:

  • فراخوان عمومی طی بخشنامه ای حاوی معیارها و روش و فرم معرفی نامه و نیز اطلاع کتبی به کلیه ارگان ها، سازمان ها، نهادها و مؤسسات و شرکت های متقاضی و شاخص
  • جمع آوری معرفی نامه ها
  •  بررسی معرفی نامه ها و اعلام اسامی متقاضیان
  •  جمع آوری اظهارنامه و مدارک
  • بررسی، صحه گذاری و امتیازدهی به فعالیت های سازمان ها و شرکت های متقاضی توسط کمیته ارزیابان
  •  اخذ نظریه های شورای سیاست گذاری در خصوص گزارش های کمیته ارزیابان
  •  ارائه گزارش نهایی ارزیابی

 
به موجب امتیازدهی به فعالیت های سازمان ها و شرکت های متقاضی، مراحل ذیل پیش بینی شده است:

الف -    شناسایی سازمان ها و شرکت های متقاضی
 

1-    معرفی‌نامه‌ها از طریق فراخوان عمومی در روزنامه و همچنین سایت دبیرخانه سلامت سازمانی دریافت می شود. در این فراخوان سازمان ها و شرکت های واجد شرایط با ذکر دلایل توجیهی خود در خصوص معیارهای اعلام شده به دبیرخانه معرفی می شوند.
2-    سازمان ها و شرکت های متقاضی گواهینامهسلامت سازمانی بصورت داوطلب خود را به دبیرخانه  معرفی می نمایند.

 
ب -    ارزیابی سوابق بر اساس اصل خوداظهاری
 

1-    پس از تعیین متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی ، نامه ای رسمی به همراه فرم سوابق برای منتخبین ارسال می گردد که بایستی فرم تکمیل شده را با مدارک لازم در مهلت مقرر به دبیرخانه  عودت دهند.
2-    متعاقباً سوابق و مدارک دریافتی، مورد بررسی کمیته ارزیابان گواهینامه قرار خواهد گرفت که حسب نیاز نسبت به برنامه ریزی و برقراری جلسه یا جلساتی با متقاضیان اقدام خواهد شد.
3-    امتیازدهی خام به هر یک از عوامل اظهار شده متقاضیان بر اساس نظر هر ارزیاب تعیین می شود.
4-    امتیازدهی صورت گرفته در جلسه ای گروهی و با حضور ارزیاب ارشد، ارزیاب و کارشناس فنی تائید خواهد شد.


ج -    ارزیابی مستقل
 

ارزیابی های مستقل در طول مهلت پیش بینی شده جمع آوری و جهت تحلیل و تعیین امتیاز در اختیار کمیته علمی و داوری قرار خواهد گرفت.

د-    ارزیابی نهایی
 

1-    لیست نهایی متقاضیان با امتیاز بالای 50، بر اساس حوزه فعالیت، به کمیته فنی و ارزشیابی ارجاع داده خواهد شد و یادداشت-های مربوطه دریافت می گردد.
2-    ارزیابی نهائی کمیته فنی و ارزشیابی به همراه توضیحات گروه ارزیابان، توسط شورای سیاست گذاری مورد بررسی و تائید نهایی قرار می گیرد.
3-    در صورت دریافت رأی اعتماد از شورای سیاست گذاری، بر اساس الگوی ذیل، رتبه بندی نهایی صورت خواهد گرفت.

 

 گواهینامه سلامت سازمانی با 5 ستاره         

81 امیتاز به بالا

گواهینامه سلامت سازمانی با 4 ستاره

80 – 71 امتیاز

 گواهینامه سلامت سازمانی با 3 ستاره

70 – 61 امتیاز

گواهینامه سلامت سازمانی با 2 ستاره

60 – 51 امتیاز

 گواهینامه سلامت سازمانی با1 ستاره

زیر 50 امتیازهزینه های ارزیابی
 
هزینه های ارزیابی برای متقاضیان گواهینامه سلامت سازمانی مشتمل بر هزینه های ذیل خواهد بود:


1-  ارزیابی توسط کمیته فنی و ارزشیابی
2-  تهیه و ارائه گزارش بازخور ارزیابی
3- اخذ نظر شورای سیاست گذاری
4- اعلام نتیجه به متقاضی
جهت قطعی شدن فرآیند ثبت نام، ضروری است فیش واریزی وجه ثبت نام به حساب اعلام شده از سوی دبیرخانه به همراه فرم پرشده تقاضانامه حاضر به دبیرخانه سلامت سازمانی ایمیل شود. متقاضیانی که مشمول بازدید از محل، توسط ارزیابان شوند، هزینه های سفر و اسکان احتمالی ارزیابان به محل را تحت پوشش قرار خواهند داد.


هزینه بررسی و ارزیابی برای کلیه متقاضیان به صورت ذیل می باشد:

 

سازمان ها و شرکت های کوچک (تا 100 نفر)     

20/000/000 ریال

سازمان ها و شرکت های متوسط (تا 300 نفر)                                      

35/000/000 ریال

سازمان ها و شرکت های بزرگ( 300 نفر به بالا)               

45/000/000 ریال

 

وجه مشارکت به حساب بنیاد سلام و کرامت جهانی، به شماره حساب 112606904 ، شبا 540180000000000112606904 IR  بـانـک تجـارت شـعبـه بـلوار کـشـاورز کد 027 واریز و فیش واریزی به ایمیل   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال شود.

 

بالا