شهروند سلام


شهروندان جامعه جهانی سلام چه کسانی هستند؟


کلیه افرادی که شاخص های شایستگی را برای ورود به جامعه جهانی سلام دارا باشند شهروند جامعه جهانی سلام تلقی می شوند.
شاخص های شایستگی چیست؟ شاخص های شایستگی ارزش های اخلاقی هستند که برگرفته از اعتقادات و باورهای افرادی است که می خواهند به جامعه جهانی سلام پیوسته و با همنوعان خود وجوه مشترکی داشته باشند و 9 شاخص شایستگی عبارتنداز: 1- راستگویی 2- گشاده رویی 3- احترام به حقوق سایر همنوعان خود گذاشتن 4- احترام به قانون و قانون پذیری 5- صبوری 6- مسئولیت پذیری 7- نظم پذیری 8- یاری رساندن به دیگران 9- عشق به کار داشتن
                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

شاخص‌های شایستگی شهروند جهانی سلام

 

شاخص های شایستگی ارزش های اخلاقی هستند که مدل سلام بر آن بنا شده است و در واقع پایه و اساس مدل، این ارزش‌ها هستند. این مفاهیم برگرفته از اعتقادات و باورهای افرادی است که می‌خواهند به جامعه جهانی سلام پیوسته  و با سایر همنوعان خود وجوه مشترکی داشته باشند. ارزش‌های اخلاقی فرد سلامی درمدل سلام به صورت 9 شاخص و 36 زیر شاخص نشان داده می‌شود:

1- گشاده رویی

1-1 خوش خلقی
1-2 فروتنی بدون تکبر
1-3 مثبت اندیشی
1-4 امیدوار به آینده

2- احترام به حقوق سایر همنوعان خود

2-1 ادب
2-2 عفو و گذشت
2-3 انصاف
2-4 اعتماد به دیگران

3- نظم پذیری

3-1 مرتب بودن در محیط
3-2 برنامه فعالیتهای روزانه
3-3 حضور به موقع و وقت شناسی

3-4  ظاهر آراسته

4- عشق به کار

4-1 رضایت از انجام کار
4-2 تعهد و رعایت اخلاق کار
4-3 مشورت در کارها
4-4 کسب دانش و ارتقاء تخصص  و  حرفه

5- مسئولیت پذیری

5-1 علاقه به افزایش کمیت و کیفیت کار
5-2 احساس مسئولیت در قبال همسایگان 
5-3 احساس مسئولیت در قبال کشور 
5-4 احساس مسئولیت در قبال خانواده 

6- صبوری

6-1 توانایی درک دیگران
6-2 قناعت و قانع بودن
6-3 اعتدال و میانه روی
6-4 در موقع گرفتاری صبور و شکیبا بودن

7- احترام به قانون و قانون پذیری

7-1 تعهد به قول و قرار
7-2 وفای به عهد و پیمان
7-3 حفظ اسرار و رازداری
7-4 مقررات راهنمایی و رانندگی

8- یاری رساندن به دیگران

8-1 نیت خیر داشتن
8-2 خیرخواه دیگران بودن
8-3 اصلاح و سازش میان مردم
8-4 پاس داشتن تکریم و گرامیداشت دیگران

9- راستگویی

9-1 گفتن و عمل کردن
9-2 انجام وظایف اخلاقی اجتماعی
9-3 کم صحبت کردن
9-4 خوشایند بودن عدالت برای من

 

معیارها در مدل سلام

 

برای ارزیابی فرد سلامی در مدل سلام از سه معیار اصلی استفاده شده است. این معیارها قلب و هسته این مدل بوده و مبنای ارزیابی افراد سلامی قرار می‌گیرند.

1- معیار عملکردی

در معیار عملکردی، ارزش‌ها در فرد سلامی نهادینه شده و متعهد است که این ارزش ها را انجام دهد. لذا در عملکردش کاملا مشهود است.

وزن معیار عملکردی * است.

2- معیار رفتاری

در معیار رفتاری، این ارزش ها مورد قبول فرد سلامی است و لذا در رفتارش گاهی مواقع کم و گاهی مواقع زیاد دیده می شود.

وزن معیار رفتاری * است.

3- معیار مشاهده‌ای

در معیار مشاهده‌ای، فرد سلامی به ارزش‌ها احترام می‌گذارد و دوست دارد که دیگران این ارزش‌ها را انجام داده و او فقط نگاه کند و در عمل و رفتار خودش دیده نمی‌شود.
وزن معیار مشاهده‌ای * است.

 فرد سلامی
مجموع امتیازات
 معیار عملکردی
( امتیاز ) 
معیار رفتاری
( امتیاز ) 
 معیار مشاهده ای
( امتیاز )
 315=   *  *  *

 

مجموع امتیازات 315 است لذا، داوطلبانی که امتیاز آنها دو سوم مجموع امتیازات یعنی بالای 210 باشد می‌توانند به جامعه جهانی سلام وارد شوند

داوطلبانی که امتیاز آنها کمتر از 210 است با مشاوره ای که توسط آکادمی جهانی سلام به آنها داده می‌شود ورودشان به جامعه امکانپذیر خواهد شد.

 

 

خود ارزیابی

مفاهیم خودارزیابی

خود ارزیابی: خود ارزیابی به معنای یک بررسی سیستماتیک، جامع و منظم در رابطه با فردی که تمایل دارد به جامعه جهانی سلام بپیوندد صورت می‌گیرد. خود ارزیابی به فرد این امکان را می‌دهد که بطور دقیق نقاط قوت خود و زمینه‌هایی که قابل بهبود هستند را مشخص کرده و اقدامات اصلاحی موردنیاز را برنامه ریزی و خود را در مسیر پیشرفت قرار دهد. لذا در خود ارزیابی، فرد داوطلب، روند بهبود را طی دوره‌های متوالی در درون خود می‌سنجد.

 

اهداف خود ارزیابی

• شناخت فرد نسبت به نقاط قوت و ضعف خود

• ارائه چشم انداز برای نهادینه شدن ارزش‌های اخلاقی در فرد سلامی و داشتن احساس خشنودی

• تلاش فرد سلامی برای ارتقاء شاخص‌های خشنودی در جامعه جهانی سلام

 

فرم چک لیست خود ارزیابی

در این طرح برای جمع آوری اطلاعات در باره آگاهی، نگرش و عملکرد فرد داوطلب، از فرم چک لیست استفاده می‌شود. این چک لیست شامل برخی شاخص‌های اخلاقی و زیر شاخص‌ها برای سنجش فرد داوطلب می‌باشد. در این چک لیست، فرد داوطلب مجموعه رفتارها، عملکردها و فعالیت‌های خود را در 9 شاخص اخلاقی و 36 زیر شاخص با 3 معیار در نظر گرفته و به خود امتیاز می‌دهد. مجموعه امتیازات 315 است که از طریق SMS، ایمیل و یا تلگرام به اطلاع داوطلب خواهد رسید. داوطلبانی که امتیازات آنها از 210 به بالا است می‌توانند به جامعه جهانی سلام وارد شوند و داوطلبانی که امتیاز آنها کمتر از 210 است با مشاوره ای که توسط آکادمی جهانی سلام داده می‌شود ورودشان به جامعه جهانی سلام امکانپذیر خواهد شد.

   

کارت شهروندی و جهان وندی چیست؟


در اغلب مناطق جهان، افراد وابسته به سازمان ها، نهادها و تشکل های اجتماعی از طریق یک نهاد، وابستگی خود را به آن مجموعه ابراز می دارند. کارت های عضویت در باشگاه های مختلف، نمونه ای از ابزار شناسایی افراد و بیانگرتعلق ایشان به جامعه خاصی است که از مزایای عضویت در آن جامعه بهره مند می گردند.
کارت شهروندی سلام، کارت شناسایی معتبری است که نشانگر این است افراد دارای این کارت متعهد به ارزش های اخلاقی جامعه جهانی سلام بوده و خود را متعلق به این جامعه دانسته و از مزایای آن برخوردار می شوند.                                                                                                           

افرادی که فرم درخواست شهروندی را برای ورود به جامعه جهانی سلام همراه با فرم چک لیست شهروندی تکمیل نموده و امتیاز آنها بالای 210 باشد، ابتدا به عنوان شهروند جامعه جهانی سلام تلقی می شوند و کارت شهروندی برای آنها صادر می شود. در صورتی که در طی یکسال دوره های آموزش جهان وندی را ببینند و توسط کمیته ارزشیابی حائز شرایط باشند کارت جهان وندی جامعه جهانی سلام برای آنها صادر می شود.

                                                                                                                                                                                                             
مزایا
- امکان بهره مندی از دوره های آموزشی سلام و تکنیک " سلام"
- امکان معرفی برای کارورزی داوطلبانه
- امکان استفاده از فرصت های شغلی داوطلبانه

نحوه ثبت نام
1- بعد از ورود به سایت بنیاد جهانی سلام www.Salaamglobal.org وارد جامعه جهانی سلام شده و سپس آیکون شهروند جهانی سلام را انتخاب و وارد شوید. بعد از ورود، فرم درخواست شهروندی را تکمیل نموده و بعد از آن فرم چک لیست شهروندی را کامل نمائید و از طریق ایمیل و یا SMS به شما پاسـخ داده می شود، منتظر دریافت کد موقت شهروندی شوید.
2- پس از دریافت کد موقت شهروندی، یکی از مبالغ زیر بر اساس جایگاه:

 

           افرادی که اشتغال به تحصیل دارند

10/000تومان

           اشخاص

20/000 تومان

           مدیران و صاحبان بنگاه ها

50/000 تومان

 

 جهت ثبت نام به شماره حساب جاری 112606904، شبا(IR540180000000000112606904) بانک تجارت شعبه بلوار کشاورز کد027 به نام بنیاد سلام و کرامت جهانی بابت حامیان سلام و پذیرش شهروندی واریز نمائید.


ارسال مدارک مورد نیاز
- پس از واریز مبلغ ثبت نام، مدارک زیر را به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمائید.

- کپی فیش واریزی
- اسکن یک قطعه عکس 4*3 رنگی جدید
- اسکن کارت ملی پشت و رو


 صدور کارت
- صدور کارت شهروندی به مدت یکسال


 رهگیری صدور کارت
- پس از دریافت کد شهروندی و واریز مبلغ ثبت نام، از طریق ایمیل می توانید از صدور کارت خود اطلاع حاصل نمائید.
-  کارت شهروندی  از طریق پست سفارشی به آدرس شما ارسال خواهد شد.

                                                           

بالا