معرفی مرکز علامت سلام

 

معرفی مرکز

 

مرکز علامت سلام تشکیلاتی است تابعه بنیاد جهانی سلام و متشکل از:

  • دبیرخانه
  • مرکز بازرسان، کارشناسان فنی و ممیزان سلام
  • واحد ارزشیابی و صدور گواهینامه کاربرد علامت سلام

 

 

اجزاء علامت سلام، طرحی است گرافیکی با خطوط مشکی برای درج بر روی محصولاتی که معیارهای سلام را رعایت کرده و واجد دریافت گواهـینامه کاربرد علامت سـلام می‌شوند.

 

عـلامت مـویـد این اسـت کـه علامت سـلام در مرجـع جهانـی ثبـت عـلائـم تجـاری در سوئیس تـحت شمـاره53369/2015 در 7 کلاس بین المللی 36،39،41،43-32،35-29   به ثبت رسیده است.

 

بالا