اندیشکده مجازی سلام (مرکز مطالعات کاربردی دوستی-امنیت-کرامت)

 

     مطالعات کاربردی دوستی

           مطالعات کاربردی امنیت

                مطالعات کاربردی کرامت

                                           

                       قرن بیست و یکم  و نقش فضای مجازی در ترویج کرامت انسانها در جهان

                                                    

 

 کرامت و عزت هر فرد، مستقل از قومیت، اعتقاد، جنس، جنسیت،سن وتوانایی است ،هیچ انسانی نباید کرامت و آزادی خود

 راازدست بدهد. فقر، گرسنگی، ظلم ، ستم و بی عدالتی باعث می شود ، یک انسان زندگی متناسب با شأن و منزلت خود

 نداشته باشد.

 انسانها را نباید به عنوان یک کالا دراین جهان هستی در نظر گرفت .

                                                                                                                                                      

                  

 

                                                    جملاتی از بزرگان                        

 

مرا نیافریده‌اند، تا خوردنی‌های گوارا سردرگمم سازد، چونان چارپای بسته که به علف پردازد.(حضرت علی ( ع) نهج البلاغه،نامه 45)

 در امرِ دنیای خود چنان باش که گویی برای همیشه زنده خواهی بود، و در امورِ آخرت چنان رفتار کن که گویی فردا از دنیا خواهی رفت .   (امام حسن ( ع)

گر A برابر با موفقیّتی در زندگی باشد،  A=X+Y+Z فرمولی می‌شود که A در آن کار است، X پویایی و Z می‌شود دهانت را بستن  (آلبرت اینشتن )

اگر چگونه مُردن را یاد بگیری، چگونه زیستن را نیز فراخواهی گرفت. (میچ آلبوم )

آنان‌که می‌خواهند خوب زندگی کنند باید به  حقیقت نزدیک شوند زیرا پس از نیل به این مقام است که می‌توان از غم و اندوه جهان دست‌کشید.  (افلاطون)

به جرأت می‌توان ادعا کرد که زندگانی حقیقی عده‌ای از مشاهیر و رجال بعد از مرگشان شروع شده‌است.(ساموئل اسمایلز)

                                                                                                                                       

                                                         

 

آیا  تا کنون به این  سئوالات فکر کرده اید ؟

اگر یک سر پناهی برای زندگی کردن نداشته باشید چه خواهید کرد ؟

اگر در منزل  خود امکانات دستشویی ، برق ، آب ، گاز و ....نباشد چه خواهید کرد ؟

اگر همه چیز داشته باشید و محل زندگی امنیت و آرامش نباشد چه  می کنید ؟

 

                                            پایان  فقر ، ترویج عدالت ، حفظ کرامت

                             

 

                              

 

                                         کارگاه های علمی ، کاربردی اندیشکده سلام

 

                                             

رفتار و اخلاق خوب داشتن در محل کار و منزل :

پیش بینی ها ، بررسی در باره خروجی ها با حفظ کرامت انسان

مدیریت منابع انسانی و قابلیت اطمینان از سازمان :

مکانیسم هماهنگی مدل های آموزشی و سیستم های تشخیص برای مدیریت احتمالی با حفظ کرامت انسان

 

نقش عوامل انسانی در ارتباط با سلامت روح ، جسم و شغل با حفظ کرامت انسان

 

روشهای کیفی در تحقیقات سازمانی :

نمونه هایی از داده های نظری مبتنی بر تحلیل و بررسی

فضای مجازی و جلوگیری از آزار و اذیت در فضای مجازی :

پیش بینی ها ، پیامد ها ، پیشگیری ها ، آینده نگری با حفظ کرامت انسان

تنوع سازمانی :

تنوع نیروی کار و مشاغل ، در محل کار و...حتی برای معلولین با حفظ کرامت انسان

 

دیدگاه ها و تکامل تاریخی افراد طرفدار کسب و کار با حفظ کرامت انسان

 

خشونت  و انسداد در محل کار :

نظریه ها ، پیامد ها ، و آینده پژوهی ، پیشنهادات با حفظ کرامت انسان

و سایر موارد .......

 

                                       SHARING KNOWLEDGE IS THE POWER

                                       SHARING TECHNOLOGY IS THE POWER

بالا