منشور جهانی سلام

09 آبان 1397
(0 رای‌ها)
نویسنده:  
اندازه قلم +

                                                                                   

                                                                       منشور جامعه جهانی سلام 

                                                    

تمامی افراد جامعه جهانی سلام با  استراتژی "خشنودی برای همه " تلاش می کنند تا خود و سایر همنوعان آنها از سلامتی، امنیت، آرامش، اعتماد، کرامت انسانی، محبت و دوستی، قانونمندی و نشاط برخوردار باشند.

در جامعه جهانی سلام، تمامی افراد، موسسات و سازمان های سلام(ی)   مسؤلانه در جهت دستیابی به " خشنودی برای همه "  تلاش می کنند.

در جامعه جهانی سلام، تحقق " خشنودی" با تامین اشتـغال پـایـدار، مسکن ارزان، ازدواج آسان، آموزش مستمر، بهداشت و سلامت، امنیت و صیانت از کرامت انسانی، صورت می گیرد..

تمـامی افـراد جـامعه جهـانی سـلام، با همـفکری و همـکاری نزدیـک و با جـلب مشارکـت و مساعـدت نهادهـای مسئـول، در راستـای تـحقق " زندگی سلام(ی) " تلاش می کنند.

آنچه که در برنامه " خشنودی برای همه" اهمیت دارد و از خصوصیات این برنامه است، تلاش جهت پیشگیری از بروز انواع آسیب ها برای همه افراد و سـازمـان هـایی که به جـامعه جهـانی سـلام می پیوندند، می باشد.

  • متن سفارشی: WWW.Salaamglobal.org
بالا