اخلاق سلام(ی) در جامعه جهانی

 

تعریف جامعه: جامعه متشکل از افرادی است که گرد هم جمع آمده و مناسبات و روابطی در میان آنها بوجود می آید.

تعریف جهانی: فرآیندی که بر اساس آن مردم جهان در یک جامعه واحد و فراگیر جهانی به یکدیگر می‌پیوندند.

تعریف سلام: سلام نام شریف خداوند است و به معنی سلامت ، صلح، آشتی و درود گفتن می‌باشد، و اولین کلمه احترام آمیزی است که در برخوردهای اجتماعی، در راستای ایجاد صمیمیت و دوستی ادا می‌شود. 

جامعه چهانی سلام جمعیت اخلاق مدارهاست و از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده، و متعهد به ارزش های اخلاقی بامعیارهای"سلام" می باشند.

مقصود اشخاص از پیوستن به جامعه جهانی سلام چیست؟ این است که اشخاص به دنبال خوشبختی و خشنودی هستند و لذا رضایتمندی و خشنودی خود را در کنار سایر اشخاص که مثل خودشان هستند، جستجو می کنند.

خوشبختی و خشنودی چیست؟ نوعی احساس رضایتمندی است که در فرد بوجود می آید و بستگی به نگرش و برداشتی است که وی از محیط اطراف، و دنیای امروز خود دارد.

هدف از اخلاق سلام(ی) در جامعه جهانی چیست؟ هدف این است، اشخاصی که بدنبال آرامش، امنیت، سلامت روحی و روانی، اعتماد به یکدیگر، دوستی با یکدیگر، حاکمیت قانون(قانونمندی)، نظم، نشاط و کرامت انسانی هستند را به دور یکدیگر جمع کرده تا زیبا زیستن را تجربه کنند.

ارزش‌های بنیادین اخلاق سلام(ی) درجامعه جهانی  چیست؟ ارزش‌های بنیادین، ارزش‌های اخلاقی هستند که در عملکرد، رفتار و گفتار افراد سلام (ی ) تجلی پیدا کند.

ارزش‌های بنیادین اخلاق سلام(ی) درجامعه جهانی  شامل:

  1. ارزش‌های اخلاقی که در فرد سلام (ی) وجود دارد
  2. ارزش‌های اخلاقی که در سازمان یا موسسه سلام (ی) وجود دارد
  3. از مجموع ارزش‌های اخلاقی فرد و سازمان سلام (ی) شاخص‌های خشنودی برای جامعه جهانی سلام بوجود می‌آید

 

 

 

         

 

 

 

 

          

 

                                             با تعهدات اخلاقی خود  به جامعه سلام(ی) با مشخصات زیر خواهیم  رسید.

                                                          

نشان سلام

19 March 2020

                    مظهر نماد ملی                Salaam Prize           

                                           

 نشان سلام، یک تعالی و تضمین کننده سلامت سازمانی است. مظهر نمادی ملی و بین المللی است

دریافت کننده نشان سلام،مشخص می کند که شاخص های سلامت سازمانی را در سازمان، موسسه یا شرکت خود بخوبی پیاده کرده و لایق دریافت نشان سلام می باشد.

                                                                                                                  

اجزاء نشان سلام، طرحی است گرافیکی، با زمینه و طرح اسلیمی سبزرنگ، این نشان پس از کسب امتیازات با شاخص‌های سلامت سازمانی و طی مراسم رسمی به سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها اعطا می‌گردد.                                                                                                                                                                                               

                                                       

عـلامت  R مـویـد این اسـت کـه نشـان سـلام در مرجـع جهانـی ثبـت عـلائـم تجـاری در سوئیس تـحت شمـاره53369/2015 در 7 کلاس بین المللی 36،39،41،43-32،35-29   به ثبت رسیده است.

 

جشنواره اعطای نشان سلام

از کسانیکه مفتخر به دریافت گواهینامه سلامت سازمانی شده اند در 27 مهر ماه مطابق با 19 اکتبر هر سال در روز سلام و کرامت جهانی( روز جهانی کرامت) دعوت می شود که در جشنواره اعطای نشان سلام شرکت نمایند.

در این جشنواره به 14 سازمان، موسسه و شرکتی که بالاترین امتیاز را در ارزیابی از شاخص های مدل سلامت سازمانی کسب کرده باشند لوح سلام همان شاخص اعطا می شود.

فقط به یک سازمان، موسسه و شرکتی که بالاترین امتیاز را از مجموع امتیازات شاخص ها کسب کرده باشد تندیس نشان سلام اعطا خواهد شد.

                                                           

                                                          لوح مولفه های سلام در سلامت سازمانی

 

 

لوح رهبری سلامت سازمانیسلام

 

 

لوح سازماندهی و هماهنگی سلام

 

 

لوح حقوق ذینفعان سلام

 

 

 

 

 

 

لوح هوشمندی سازمانی سلام

 

 

لوح مسئولیت پذیری و پاسخگویی سلام

 

 

لوح منابع و شرکاء سلام

 

 

 

 

 

 

لوح اعتبار و سرمایه اجتماعی سلام

 

 

لوح یادگیری و نوآوری سلام

 

 

لوح قابلیت ها و فرآیندهای سازمانی سلام

 

 

 

 

 

 

لوح فرهنگ سازمانی سلام

 

 

لوح سرمایه انسانی سلام

 

 

لوح خشنودی ذینفعان سلام

 

 

 

 

 

 

لوح انگیزش سلام 

 

 

لوح رویکرد سلامت سازمانی سلام

 

 

 

 برابری      غذا     عدم خشونت و ...   

                                                                                         

  تعریف دکترین

ارائه نظریه ای که تغییرات جهانی را طلب کند یعنی به دنبال ایجاد یک نظم جدید در سطح سازمانی، ملی و یا جهانی باشد. 

 

 دکترین بنیاد جهانی سلام

 مجموعه ای از ایده‌ها و آرمان‌ها که بنیاد برای انجام ماموریت های خود در نظر گرفته و اعـلام می‌نماید:

 

                     دکترین بنیاد سلام، امنیت انسانی است

     

امنیت انسانی و  شش مولفه آن نقش مهمی در بقا و بالندگی ملت ها دارند و این شش مولفه: 

غذا    برابری       عدم خشونت و دوستی     بهداشت روانی     تامین اجتماعی     کرامت جهانی(Global Dignity  احترام گذاشتن و مراقبت از محیط زیست و حیات)  می باشد.

بنیاد جهانی سلام و بنیاد جهانی ساساکاوا با همکاری یکدیگر مسئولیت اجتماعی خود می دانند که در راستای شش حوزه امنیت انسانی فوق، سیاستگزاری خود را تبیین و محقق سازند. 

                                                    

                         

                                                                  اصول جهانی سلام

 

"سلام" نام پروردگار ومبیّن انتقال مفهوم  دوستی، امنیت و کرامت در ساحت آزاد و گسترده روابط مدنی، بین المذاهب و بین المللی است. کرامت از نگاه سلام به معنی این است، آنچه که در عالم هستی وجود دارد دارای شعور است و لذا به شعور عالم هستی بایستی احترام بگذاریم و در این میان انسان، تنها موجودی است که تمام هستی در او ادغام شده و لذا بزرگوارداشتن،حق اوست.

در پیشگفتار اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است " ... به رسـمیت شناختـن کرامـت ذاتـی و حقـوق یکسـان و انکار ناپذیرهمه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد..."

 

  پنج اصل جهانی سلام 

 

اصل اول:  هر انسانی حق دارد زندگی سلام(ی) و با کرامت داشته باشد

اصل دوم:  زندگی سلام(ی) و با کرامت  فرصتی است برای به فعل در آوردن پتانسیل های یک فرد که آن هم، بر پایه دسترسی به درآمد، مسکن، بهداشت، آموزش  و امنیت است.

اصل سوم:  سلام به معنی کرامت و آزادی برای گرفتن تصمیم در مورد زندگی یک فرد است و برای این حق باید با احترام روبرو شود

اصل چهارم:  سلام و کرامت باید اصل پایه و راهنما برای همه کارها باشد

اصل پنجم: سلام و کرامت  ما، با سلام و کرامت دیگران وابستگی متقابل دارد

 

 

                        منشور جهانی سلام

 

 

تمامی افراد جامعه جهانی سلام با  استراتژی "خشنودی برای همه " تلاش می کنند تا خود و سایر همنوعان آنها از سلامتی، امنیت، آرامش، اعتماد، کرامت انسانی، محبت و دوستی، قانونمندی و نشاط برخوردار باشند.

در جامعه جهانی سلام، تمامی افراد، موسسات و سازمان های سلام(ی)   مسؤلانه در جهت دستیابی به " خشنودی برای همه "  تلاش می کنند.

در جامعه جهانی سلام، تحقق " خشنودی" با تامین اشتـغال پـایـدار، مسکن ارزان، ازدواج آسان، آموزش مستمر، بهداشت و سلامت، امنیت و صیانت از کرامت انسانی، صورت می گیرد..

تمـامی افـراد جـامعه جهـانی سـلام، با همـفکری و همـکاری نزدیـک و با جـلب مشارکـت و مساعـدت نهادهـای مسئـول، در راستـای تـحقق " زندگی سلام(ی) " تلاش می کنند.

آنچه که در برنامه " خشنودی برای همه" اهمیت دارد و از خصوصیات این برنامه است، تلاش جهت پیشگیری از بروز انواع آسیب ها برای همه افراد و سـازمـان هـایی که به جـامعه جهـانی سـلام می پیوندند، می باشد.

 

 

 زندگی سلام(ی)

 

 

 

                       

Page 1 of 2
Top