اخلاق سلام(ی) در جامعه جهانی
www.Salaamglobal.org

اخلاق سلام(ی) در جامعه جهانی

                                             
نشان سلام
www.Salaamglobal.org

نشان سلام

                    مظهر نماد ملی                
دکترین بنیاد سلام
www.Salaamglobal.org

دکترین بنیاد سلام "امنیت انسانی"

 برابری      غذا     عدم خشونت و ...          
اصول و منشور جهانی سلام
www.salaamglobal.org

اصول و منشور جهانی سلام

                                             
زندگی سلام(ی)
www.salaamglobal.org

زندگی سلام(ی)

     زندگی سلام(ی)              
سفیر سلام
WWW.Salaamglobl.org

سفیر سلام

                                                 
باشگاه جهانی سلام
www.salaamglobal.org

باشگاه جهانی سلام

                                             

Hide Main content block

کلام اول

بنیاد جهانی سلام
نوشته شده توسط مدیر سایت Link download
11 فروردين 1399

روز جهانی آب و جنگل

                                                                                                                  ...

بنیاد جهانی سلام | جامعه جهانی سلام

"سلام " نام شریف خداوند است "الملک القدوس السلام المومن المهیمن" و کلید تنظیم ارتباطات، در این کلام نهاده شده است. مفهومی که به همراه خود صلح، امنیت، آرامش وسلامت را به ارمغان می آورد.

بالا