کنفرانس جهانی سلام
www.salaamglobal.org

کنفرانس جهانی سلام

بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت  
باشگاه جهانی سلام
www.salaamglobal.org

باشگاه جهانی سلام

          خشنودی برای همه          
نشان سلام
www.salaamglobal.org

نشان سلام

    مظهر نماد ملی       

Hide Main content block

کلام اول

بنیاد جهانی سلام
نوشته شده توسط مدیر سایت Link download

بنیاد جهانی سلام | جامعه جهانی سلام

"سلام " نام شریف خداوند است "الملک القدوس السلام المومن المهیمن" و کلید تنظیم ارتباطات، در این کلام نهاده شده است. مفهومی که به همراه خود صلح، امنیت، آرامش وسلامت را به ارمغان می آورد.

بالا