معرفی بنیاد

معرفی بنیاد

بنیاد سلام و کرامت جهانی که به اختصار" بنیاد جهانی سلام" نـامیده می‌شود، سـازمانی است مردم نهاد، دارای شخصیت حقوقی و قانونی، مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیرسیاسی و داوطلبانه  که بر اساس احترام به کرامت انسانی، بدون تبعیض از حیث فرد،گروه، سازمان، قشر، نژاد، جنسیت، زبان و دین، خدمات خود را به بخش های دولتی و خصوصی ارائه می‌نماید.

 

مأموریت

"سلام "را به عنوان قدرتمندترین واژه گفتمان برای ایجاد دوستی و حمایت از امنیت و راهبردی برای صیانت از کرامت و مسئولیت اجتماعی در تعاملات بین المللی ترویج نمائیم. 

 

اهداف

  • ترویج پیام"سلام" به عنوان قدرتمندترین واژه گفتمان برای ایجاد دوستی در جهان
  • حمایت از امنیت
  • نشر فرهنگ "سلام" برای صیانت از کرامت در جهان
  • تحقق جامعه جهانی سلام

 

محورهای اصولی

  • مستقل از دولت و سایر نهادهای دولتی
  • تصمیم سازی بر اساس خردجمعی و مدیریت روش مند
  • برخورداری از ارتباطات و مناسبات ملی و بین المللی
  • تکیه بر توان مالی و منابع انسانی شهروندان و سازمان‌های سلام(ی)                                                                                                                                                                                                       

ارکان بنیاد

علیرضا معیری

رئیس هیات امناء

 

 

         - 1335

        - دارای دکترا از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

       - سفیر تام الاختیار و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران                         درسازمان ملل متحد

        - معاون آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه

       -  کاردار سفارت ایران در فرانسه

        - رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

        - دارای مدال درجه یک نیلین

        - دارای مدال کنفدراسیون جهانی ارامنه

        - دارای مدال شهرداری های پاریس و لیون فرانسه

 

علی حکیم عطار

عضو و مدیرعامل

         - 1328

        - دارای دکترا

        - از مدیران اجرایی کشور

        - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

        - معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

        - رئیس هیات مدیره، مدیر عامل و مشاور تعدادی از شرکت های                                بزرگ صنعتی، خدماتی و اقتصادی کشور

 

 

محمود صانعی پور

عضو و مشاور ارشد اقتصادی

 

 

                 -  1323

              - دارای کارشناسی ارشد MBA و دکترا

              - سرپرست استانداری استان تهران

              - معاون وزیر مسکن و شهرسازی

              - رئیس کل گمرک ج . ا. ایران

              - معاون وزیر اقتصاد ودارایی

              - ارائه دهنده بالغ بر 250 مقاله علمی و تخصصصی در کنفرانسها و مجامع                         علمی کشور

               - مولف 3 جلد کتاب و تدوین 18 رساله تحقیقاتی

 

            

 

  محمدرضا دهشیری

   عضو و مشاور    ارشد سیاسی

 

 

             - 1335

             - دکترای علوم سیاسی

           1- معاون دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

           2- معاون نمایندگی دائم ج.ا.ایران در یونسکو

           3- معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

           4- معاون آموزشی و پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

           5- مدیر امور پژوهشی معاونت سیاسی صدا و سیما  ج.ا.ا     

           6- استاد راهنما و مشاور 120 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاههای                 تهران

 

  محمدعلی حسینی

  عضو و مشاور  ارشد فرهنگی

 

 

        - 1334

        - دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی

        - فلوشیپ انتقال دانش در توانبخشی قلبی

        - مدرس دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

        - مدیر گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

        - 130 مورد ناظر، راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

 

 بهرام یگانه

عضو و مشاور ارشد سلامت

 

       - 1319

       - دکترای پزشکی

      - مدرس دانشگاههای علوم پزشکی ایران و خارج از کشور

      - مدیرکل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

      - دبیر کمیته کشوری مبارزه با ایدز

      - رئیس مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی

      - رئیس انجمن ساخت رفتار سالم 

بالا