باشگاه سلام

تعریف باشگاه یا کلوپ(club) : باشگاه محلی است برای گردهمایی گروهی از مردم و بر پایه منافع همسو که با هدفی معین راه اندازی می شود.

باشگاه جهانی سلام

باشگاه جهانی سلام، پل ارتباط با دوستان و محلی است برای اجتماع نخبگان، روشنفکران،  نو آوران جامعه و جوانان در حال تحصیل برای ترویج صلح، دوستی و کرامت جهانی بـا برگـزاری گردهـمایی ها، نشست ها، همایش ها،کنفرانس ها با استفاده از رسانه ملی و شبکه های اجتماعی

شرایط ورود به باشگاه جهانی سلام

رعایت موارد زیر:

  • شاد و مثبت و اخلاق مدار
  • احترام به حقوق سایر همنوعان خود
  • نظم پذیر بودن
  • یاری رساندن به دیگران

درخواست عضویت

متقاضی عضویت در باشگاه جهانی سلام

از تصمیم شما برای ورود به باشگاه جهانی سلام استقبال می کنیم.

خواهشمند است درخواست عضویت زیر را تکمیل و به لینک ( باشگاه جهانی سلام )  در تلگرام  ارسال نمایید.

 

نام:                 نام خانوادگی:                         از استان:                  شهرستان:

درخواست عضویت در باشگاه جهانی سلام را دارم. 

  مزایای عضویت در باشگاه جهانی سلام

  • استفاده از گردهمایی ها، نشست ها، همایش ها و کنفرانس های مرتبط با اهداف باشگاه
  • استفاده از دوره های آموزشی مجازی مرتبط با اهداف باشگاه به صورت رایگان
  • استفاده از کلاس های شبیه سازی Simulation مرتبط با اهداف باشگاه 
  • عضو شدن داوطلبانه اعضاء در روزهای جهانی و بین المللی سازمان ملل متحد

 

1- عضو گروه روز بین المللی شادی سازمان ملل متحد

2- عضو گروه روز جهانی مالکیت معنوی سازمان ملل متحد

3- عضو گروه روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه سازمان ملل متحد

4- عضو گروه روز بین المللی دوستی سازمان ملل متحد

5- عضو گروه روز بین المللی جوانان سازمان ملل متحد

6- عضو گروه روز جهانی انسان دوستی سازمان ملل متحد

7- عضو گروه روز بین المللی صلح سازمان ملل متحد

8- عضو گروه روز جهانی علم در خدمت توسعه یونسکو سازمان ملل متحد

9- عضو گروه روز جهانی کرامت سازمان ملل متحد

10- عضو گروه روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

 

 

 

بالا