کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی سلام

دیپلماسی به عنوان ابزاری برای پیشبرد روابط بین الملل مورد توجه است. رویکرد جدید به روابط بین الملل رویکرد مطالعات صلح می باشد که صلح را در معنای موسع آن تعریف می کند نه فقط به عنوان نبود جنگ. در این حال مسائلی مانند صلح پایدار و صلح عادلانه مطرح می شود.

روند روابط بین الملل از جنگهای کلاسیک میان کشورها به منازعات حرکت نموده است و در قرن بیست و یکم بیشتر شاهد منازعات کوچک و بزرگ در سراسر دنیا هستیم. ظهور بازیگران غیردولتی مانند گروههای شبه نظامی و تروریستی نیز از خصوصیات این دوران است که روند مذاکره و رسیدن به صلح را پیچیده تر نموده است. صلح و حل منازعه یکی از روشهای مهم دستیابی به صلح است. نبود ساز و کارهای حل منازعه در منطقه خاورمیانه این منطقه را بحرانی کرده است.

کمیته دیپلماسی بنیاد جهانی سلام تلاش خواهد نمود رویکرد جدیدی به دیپلماسی و روابط بین الملل ارائه دهد و با استفاده از مدل سلام آن را تبیین نماید. در این راستا برگزاری نشستهای علمی، پروژه های مطالعاتی و همکاری با نهادهای بین المللی فعال در زمینه دیپلماسی، صلح و روابط بین الملل در دستور کار کمیته خواهد بود.

ارکان کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد سلام 

ارکان کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد سلام شامل: 1- شورای سیاستگزاری 2- رئیس کمیته 3- دبیرخانه 

شورای سیاستگزاری کمیته روابط بین الملل، بالاترین رکن تصمیم گیری و تصمیم سازی را در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد جهانی سلام بعهده دارد. این شورا متشکل از 5 نفر عضو می باشد.

                                                  

 

                                                فراخوان نشست روز بین المللی زیستن با یکدیگر در صلح

                                                                     

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2017 روز 16 می را به عنوان روز بین المللی زیستن با یکدیگر در صلح معرفی نمود. هدف آن ترویج صلح از طریق زندگی مسالمت آمیز بدون هیچ تبعیض میان ملیت، جنسیت، زبان یا دین است و از کشورهای عضو می خواهد آشتی را ترویج دهند و از صلح و توسعه پایدار اطمینان حاصل نمایند. هدف دیگر ایجاد جنبش جهانی برای آگاه سازی در مورد اهمیت برادری بر اساس فرهنگ صلح برای بشریت است.

روز زیستن با یکدیگر در صلح دارای 8 محور است: اقدام شهروندان، برقراری پیوندها، توسعه پایدار، صلح و معنویت، هنر و فرهنگ، برابری و توازن جنسیتی، معماری انسانی و ایجاد آکادمی صلح

بنیاد جهانی سلام و مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران با برگزاری نشستی به مناسبت این روز با حضور کارشناسان، اساتید و دانشجویان به بررسی ابعاد مختلف زیستن با یکدیگر در صلح و آگاه سازی در این زمینه خواهند پرداخت.

منوچهر صدوقی سها، عضو هيئت علمي مركز پژوهش اديان جهان؛ محمد جعفر جوادی ارجمند، دانشیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و یلدا خسروی، مسئول گروه مطالعات صلح موزه صلح تهران در این نشست سخنرانی خواهند نمود و ابعاد مختلف زیستن با یکدیگر در صلح را بررسی می کنند. این نشست روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 از ساعت 14 تا 15:30 در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

                           گزارش نشست روز بین المللی زیستن با یکدیگر در صلح

 

                                                             

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2017 روز 16 می را به عنوان روز بین المللی زیستن با یکدیگر در صلح معرفی نمود. هدف آن ترویج صلح از طریق زندگی مسالمت آمیز بدون هیچ تبعیض از نظر ملیت، جنسیت، زبان یا دین است و از کشورهای عضو می خواهد آشتی را ترویج دهند و از صلح و توسعه پایدار اطمینان حاصل نمایند.

بنیاد جهانی سلام و مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران روز دوشنبه 24 اردیبشهت 1397 نشستی به این مناسبت برگزار کردند.

در ابتدای نشست دکتر علی سادات اخوی، رئیس مرکز مطالعات عالی بین المللی ضمن خیر مقدم به حضار به معرفی سخنرانان پرداخت. پس از آن نائب رئیس کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد جهانی سلام پس از ارائه تاریخچه مختصری از روز جهانی زیستن با یکدیگر در صلح و فعالیتهای بنیاد جهانی سلام از اولین سخنران خواست سخنان خود را ارائه کند.  

منوچهر صدوقی، عضو هیات علمی مرکز ادیان جهان در سخنانی گفت: درباره هیچ موجود دیگری صلح معنی ندارد. تلقی ما از دین منحصر به احکام است. حقیقت دین معارف آن و احکام جلوه های خارجی است. در حدیث داریم: هل الدین الا الحب؟ در حال حاضر یکی از دلایل جنگها دین است. مولانا در دفتر چهارم مثنوی داستان ساختن مسجد الاقصی توسط حضرت داود را روایت می کند. داود به خدا گفت چرا مسجد بالا نمی رود و خدا فرمود تو چون جنگ کردی و خون ریختی این مسجد به دست تو ساخته نخواهد شد. کسانیکه کشته ای هم بندگان من بوده اند. در حدیث قدسی آمده است: خمرت طینة آدم بیدی.

در فقه داریم اگر از اولیای دم یکی عفو کند و بقیه قصاص بخواهند مجرم عفو می شود. همچنین محل قضاوت باید قابل دسترسی برای همه باشد. انسان به ما هو انسان کرامت دارد مگر کسی خود را از دایره کرامت خارج کند. کرامت در ادیان الهی متجلی است. محمدرضا حکیمی می گوید: انسانیت در کتابها و انسان در کوچه ها سرگردان است.

پس از آن دکتر جوادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز طی سخنانی گفت: در جوامع اسلامی موانعی برای رفع چالشهای فقهی وجود دارد. جنگهای مذهبی همزاد بشر بوده اند. ما با تعدد مذاهب مواجه هستیم. گرایشها و نحله های عرفانی اصلی که بعد داخلی و خارجی را پوشش می دهد تساهل و تسامح است. در جنگ مذاهب اصل رواداری وجود دارد. گذشت، استفاده از قدرت نرم، تساهل و مدارا در سطح ملی ویژگیهایی نظیر مردمسالاری، مشارکت سیاسی، فرهنگ تعامل و گفت و گو، وحدت ملی، انسجام اجتماعی، گردش نخبگان، رشد تعقل و نقادی در جامعه.

 

                         

                                                              فراخوان روز ملل متحد 2017   

                                                               

 

روز 24 اکتبر 1945، منشور سازمان ملل متحد پس ازآن که به تصویب اکثریت امضاء کنندگان آن شامل پنج عضو دائم شورای امنیت رسید به اجرا درآمد. از سال 1948 تا کنون 24 اکتبر به عنوان روز ملل متحد گرامی داشته می شود.

سازمان ملل متحد که ازخاکسترهای جنگ جهانی دوم زاده شد، برای تقویت و حفظ صلح، پیشبرد حقوق بشر و روشن ساختن راه بسوی پیشرفت اجتماعی برای تمام بشریت تاسیس شد و حدود هفت دهه پس از آن، همچنان کانون این اهداف است.

برای مثال سازمان ملل متحد درپیشرفت چشمگیر بسوی اهداف توسعه پایدار نقشی مهمی بازی می کند که شامل کاهش شمار مردمی که در فقر مطلق زندگی می کنند می شود. جهان به سازمان ملل متحد نیاز دارد زیرا فضایی فراهم می آورد که در آن ملتها می توانند به اختلافات و نگرانیهای مشترکشان بپردازند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز ملل متحد 2017 می گوید: "جهان ما با چالشهای بسیار بزرگی روبرو است. منازعات در حال گسترش و نابرابری. آب و هوای بد و نارواداری کشنده. تهدیدات امنیتی شامل سلاحهای اتمی. ما ابزارها و ثروت لازم برای غلبه بر این چالشها را داریم و تنها چیزی که لازم داریم اراده است. مشکلات جهان مرزها را در نوردیده است. ما باید تفاوتهایمان را کنار بگذاریم تا آینده خود را متحول کنیم. زمانیکه به حقوق بشر و کرامت بشری برای همه مردم دست یابیم آنها جهانی صلح آمیز، پایدار و عادلانه خواهند ساخت. در روز ملل متحد بیایید ما مردم این آرزو را محقق کنیم."

بنیاد جهانی سلام قصد دارد با برگزاری نشستی در این روز ضمن گرامیداشت آن به بررسی نقش سازمان ملل متحد در تامین صلح و رفاه همگانی بپردازد.

زمان: پنج شنبه 4 آبان 1396، 26 اکتبر 2017 ساعت 10 تا 12 صبح

مکان: کمیته بین الملل بنیاد جهانی سلام (تهران، خيابان جنت آباد جنوبی، كوچه ریاحی، پلاك 55، واحد 1)

برنامه:

- خوشامدگویی و معرفی: دکتر علیرضا معیری، رئیس هیات امناء بنیاد جهانی سلام

- پنل با موضوع سازمان ملل متحد، صلح و رفاه همگانی  

اعضاء پنل:

 سفیرباقر اسدی، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد

نائب رئیس کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد جهانی سلام (مدیر پنل)

 - پرسش و پاسخ

- جمع بندی مباحث

بیوگرافی سخنرانان:

 سفیرباقر اسدی

وی در سال 1982 به وزارت خارجه ایران پیوست و در سمت‌هایی همچون سفارت ایران نزد سازمان ملل متحد (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲)، ریاست گروه ۷۷ (۲۰۰۱)، ریاست کمیته دوم پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹)، ریاست اجلاس سی و هشتم کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سازمان ملل متحد (۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹)، ریاست مشترک گروه بین دولتی در امور جنگل مربوط به سازمان ملل متحد (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰)، ریاست گروه مشورتی غیر رسمی اکوسوک (۲۰۰۰) فعالیت داشته است. وی همچنین از سوی کوفی عنان به عضویت در Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations  منصوب گردید.

 

                                                        گزارش نشست روز ملل متحد 2017

 

                                                                               

 

روز ٢۴ اکتبر 1945، منشور سازمان ملل متحد پس ازآن که به تصویب اکثریت امضاء کنندگان آن شامل پنج عضو دائم شورای امنیت رسید به اجرا درآمد. از سال 1948 تا کنون 24 اکتبر به عنوان روز ملل متحد گرامی داشته می شود.

روز پنج شنبه 4 آبان 1396 در محل کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد جهانی سلام نشستی به این مناسبت برگزار شد. در ابتدای نشست دکتر علیرضا معیری، رئیس هیات امناء بنیاد جهانی سلام به معرفی برنامه و خوشامدگویی پرداخت.

پس از آن سفیر باقر اسدی، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد سخنرانی خود را آغاز نمود. وی با اشاره به ناعادلانه بودن ساختار سازمان ملل متحد و شورای امنیت تعامل با آن را ضروری خواند. همچنین به مقاله خود در فصلنامه مطالعات بین المللی در مورد معرفی کتاب آقای سفیر، خاطرات محمدجواد ظریف پرداخت که در آن نکات مهمی در زمینه تعامل با سازمان ملل وجود دارد. او دستیابی به اجماع بین المللی را حائز اهمیت دانست و از قطعنامه های گفتگوی تمدنها و جهان علیه خشونت و افراط گرایی به عنوان دو دستاورد مهم برای ایران یاد کرد. در ادامه اضافه کرد که دوران پس از فروپاشی شوروی دوارن هنجارسازی و اجماع بین المللی در سطح سران در موضوعاتی نظیر حقوق بشر، توسعه اجتماعی و جمعیت بود و کنفرانسهای مهمی در قاهره، وین و ریو برگزار شد. او بحران مسلمانان روهینگیا را ناشی از ضعف سازمان همکاری اسلامی و اختلافات میان کشورهای صاحب قدرت در این سازمان دانست. همچنین به ظهور بازیگران غیردولتی در عرصه بین الملل اشاره کرد.

 نائب رئیس کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد جهانی سلام نیز در سخنان کوتاهی به مواردی چون خروج آمریکا از یونسکو اشاره کرد. وی همچنین اسنادی مانند اهداف توسعه پایدار سال 2030 را حاصل خرد جمعی بشری دانست و تاکید کرد که رقابتهای سیاسی نباید به این دستاوردها خدشه وارد کند. پس از آن شرکت کنندگان به طرح سئوالات و نکات خود پرداختند و جلسه پس از جمع بندی به پایان رسید.  

 

                                                                            فراخوان نشست روز بین المللی دوستی

                                                                          

 

جهان ما با چالشهای بسیاری روبرو است، بحرانها و نیروهای جدایی ساز مانند فقر، خشونت و نقض حقوق بشر برخی از آنها هستند که صلح، امنیت و توسعه همسازی اجتماعی در میان مردم جهان را نادیده می گیرند.

برای مقابله با این بحرانها و چالشها، باید دلایل اصلی آنها از طریق ترویج و دفاع از یک روح مشترک همبستگی بشری به اشکال مختلف که ساده ترین آن دوستی است، هدف قرار گیرند.

از طریق دوستی، تقویت روابط دوستانه و توسعه روابط مبتنی بر اعتماد می توانیم به گذار اساسی فوری مورد نیاز برای نیل به ثبات پایدار، ایجاد تور امنیتی که همه ما را حفظ می کند، و تولید نشاط برای جهانی بهتر که همه در آن برای مصلحت جمعی متحد هستند، دست بیابیم.

روز بین المللی دوستی طرحی در راستای پیشنهاد یونسکو و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1997 است، که فرهنگ صلح را به عنوان مجموعه ای از ارزشها، نگرشها و رفتارها تعریف می نماید که خشونت را نفی و تلاش می کنند با منازعات از طریق پاسخ به دلایل اصلی آنها با دید حل مشکلات مقابله کنند. در سال 1998، مجمع عمومی سازمان ملل سالهای 2001 تا 2010 را به عنوان دهه بین المللی صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان معرفی کرد و رنج و آلام شدید کودکان از انواع مختلف خشونت را به رسمیت شناخت. این قطعنامه تاکید می کند ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت باید از طریق آموزش در کودکان نهادینه شود. اگر آنان یاد بگیرند با یکدیگر در صلح و تفاهم زندگی کنند صلح و همکاری بین المللی تقویت خواهد شد.

اعلامیه برنامه عمل فرهنگ صلح که در سال 1999 تصویب شد هشت حوزه عمل را برای اقدام کشورها، سازمانها و افراد تعیین می کند تا فرهنگ صلح ظهور پیدا کند:

 • گسترش فرهنگ صلح از طریق آموزش
 • ترویج توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی
 • ترویج احترام به تمامی حقوق بشر
 • اطمینان حاصل کردن از برابری میان زن و مرد
 • گسترش مشارکت دمکراتیک
 • ارتقاء تفاهم، رواداری و همبستگی
 • حمایت از ارتباطات مشارکتی و جریان آزاد اطلاعات و دانش
 • ترویج صلح و امنیت بین المللی

روز بین المللی دوستی همچنین بر به رسمیت شناختن ارتباط و اهمیت دوستی به عنوان یک احساس اصیل و ارزشمند در زندگی انسانها در سراسر جهان استوار است. روز بین المللی دوستی در سال 2011 توسط مجمع عمومی سازمان ملل با این ایده اعلام شد که دوستی میان مردم، کشورها، فرهنگها و افراد می تواند تلاشها برای صلح را تشویق کند و میان جوامع پل بزند. قطعنامه تاکید ویژه ای بر درگیر کردن جوانان به عنوان رهبران آینده در فعالیتهای اجتماعی دارد که شامل فرهنگهای مختلف، ترویج تفاهم بین المللی و احترام به تنوع هستند.

این روز همچنین قصد دارد از اهداف و مقاصد اعلامیه برنامه عمل برای فرهنگ صلح و دهه بین المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان (2001 تا 2010) حمایت کند. برای برگزاری روز بین المللی دوستی سازمان ملل دولتها، سازمانهای بین المللی و نهادهای جامعه مدنی را تشویق می کند برنامه ها، فعالیتها و طرحهایی را که به تلاشهای جامعه بین المللی در راستای ترویج گفتگوی تمدنها، همبستگی، فهم متقابل و آشتی کمک می کند اجرا کنند.

بنیاد جهانی سلام به عنوان عضوی از جامعه مدنی در راستای اهداف خود نشست روز بین المللی دوستی را برگزار می کند. این نشست فرصتی برای تبادل نظر در زمینه دوستی، گفتگو و صلح خواهد بود.

زمان: سه شنبه 10 مرداد 1396 (1 آگوست )2017، ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر

مکان: انجمن مدیران صنایع ایران (خیابان شهید مطهری، روبروی خيابان ميرعماد، پلاك 264، طبقه چهارم)

برنامه:

- خوشامدگویی و معرفی: دکتر علیرضا معیری، رئیس هیات امناء بنیاد جهانی سلام

- پنل با موضوع دوستی، گفتگو و صلح               

اعضاء پنل:

 • دکتر محمد جعفر محلاتی، استاد مطالعات اسلامی و صاحب کرسی مطالعات خاورمیانه و آفریقای شمالی کالج اوبرلین
 • دکتر ناصر هادیان، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران
 •  رئیس کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد جهانی سلام (مدیر پنل)

- پرسش و پاسخ

- جمع بندی مباحث

 

                                                                      گزارش نشست روز بین المللی دوستی

 

                                                                           

 

نشست روز بین المللی دوستی توسط بنیاد جهانی سلام و با همکاری موسسه مهستان و انجمن مدیران صنایع در محل این انجمن برگزار گردید.

در ابتدای نشست دکتر علیرضا معیری، رییس هیات امناء بنیاد جهانی سلام ضمن خوشامدگویی اعضاء پنل دکتر محمد جعفر محلاتی، دکتر ناصر هادیان را معرفی نمود. سپس  رییس کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد جهانی سلام به عنوان مدیر پنل با معرفی برنامه از دکتر محلاتی دعوت نمود سخنان خود را ایراد نماید. دکتر محمد جعفر محلاتی استاد مطالعات اسلامی کالج اوبرلین سخنان خود را تحت عنوان مانیفست دوستی این گونه آغاز نمود که 200 سال پیش کسی باور نمی کرد روزی برده داری از بین برود ولی امروزه برده داری در هیچ فرهنگ و سیاستی پذیرفته نیست. مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاهپوستان آمریکا آرزو کرد روزی جنگ هم مانند برده داری از بین برود. هستی شناسی دوستی در فلسفه و جامعه شناسی ریشه دارد. نقش انسان کشف زیبایی های خلقت است که این آغاز دوستی است. سئوال این است که چرا خداوند همه چیز را زوج آفرید. مبنای زوجیت در خلقت تعامل و دوستی است. ماهیت شناسی دوستی اندیشیدن است. ابوعلی مسکویه می گوید کلمه انسان از انس ورزیدن گرفته شده است. در جامعه شناسی دوستی در حال حاضر بحث توانمند سازی Empowerment مطرح است که در پارادایم قدرت است و در آن رقابت غیرسازنده وجود دارد و بهتر است به جای آن عزیز داشتن Endearment یکدیگر مطرح شود. پارادایم دین شکر محور و مساله دین اخلاقی یا اخلاق دینی مطرح است. ملاک استحکامن دین اخلاقی بودن است ولی در حال حاضر 25 مکتب اخلاقی وجود دارد و باید مشخص شود ملاک برای انتخاب آن چیست. باید مکتب اخلاقی انتخاب شود که محبت محور باشد و خروجی اخلاق دوستی است. فلسفه لیبرال کانتی بر خودمختاری استوار است که مهمترین ارزش است. آزادی هدف نیست بلکه سکه ای بیش نیست برای خریدن کالا. ابتدا فلسفه و دوستی هم خانه بودند ولی فلسفه در حال حاضر غیریت را توجیه می کند. جنگ عادلانه بعدها مطرح شد و بعدها ادیان توجیه گر جنگ شدند. هانا آرنت می گوید دوستی محور دمکراسی است و جامعه دمکراتیک دوستی محور است. خواجه نصیر طوسی می گوید مهمترین فضیلت در جامعه انصاف است. ولی انصاف از تقسیم کردن می آید که باعث سهم خواهی است و از انصاف و عدالت وحدت حاصل نمی شود. مقدمه منشور سازمان ملل روابط را بر دو پایه مدارا و حسن همجواری تعریف می کند در حالیکه مدارا بار منفی دارد. نیبور متفکر آمریکایی کتابی دارد با عنوان فرامدارا. برای منشور جدید نیاز به ارتقاء پارادایمی وجود دارد. امام محمد غزالی می گوید دوست آینه دوست است و هر کس را می توان از دوستانش شناخت. این اصل می تواند به روابط بین الملل تعمیم یابد که باید در مورد آن تحقیق کرد. دوستی بالاترین کیفیت صلح است. صلح ابتدایی فقدان جنگ گرم است. با اخلاق جنگ آتش بس ایجاد می شود. جنگ سرد و صلح سرد با پوزش در روابط بین الملل حل می شود. پوزش و بخشایش در روابط بین الملل مطرح است. ماندلا و گاندی در این مسیر قدمهایی برداشتند. دولت اسپانیا در سال 2014 از یهودیان اخراج شده از این کشور پوزش خواست. ادبیات صلح در ایران ضعیف است و دوستی به مثابه یک جهان بینی می تواند مطرح شود. در نظریه امامت مسکویه نقش امام حفظ نهادهای دوستی است. عدالت متعلق به جوامع اولیه است. اخلاق بودن زندگی اجتماعی قابل تولید نیست. شیخ بهایی می گوید علم نبود غیر علم عاشقی. حفظ سلامت در گرو روابط اجتماعی است. هجویری می گوید برای سالک تنهایی مرگ است و دوستی یک وظیفه است. سعدی کل جهان را ساحت دوستی می داند. در عربی بیش از 60 کلمه برای دوستی وجود دارد و 70 درصد ادبیات عرفان اسلامی به فارسی است.

در ادامه دکتر ناصر هادیان، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران سخنان خود را آغاز نمود. وی عناوین مطرح شده توسط دکتر محلاتی را الگویی برای جامعه بین الملل مطلوب توصیف کرد و افزود: مشکل این است که ما کمتر به شرایط ایده آل می پردازیم.

وی به مساله غیر امنیتی کردن فضای بین الملل علیه ایران اشاره کرد و ابتدا به دلایل امنیتی سازی پرداخت. انقلابها اساسا وضع موجود را به چالش می کشند و با آن سازگاری ندارند و می خواهند نظم را تغییر دهند. کشورهایی که قدرت بیشتری دارند و نظم را برقرار کرده اند با آن به چالش می پردازند. آمریکا چند تلاش امنیتی سازی را انجام داد ولی موفق نبود ولی در دولت قبل توانست این کار را انجام دهد و شاخص آن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آمریکا موفق شد ایران را به عنوان خطری برای صلح و امنیت جهانی معرفی نماید. با این اتفاق هزینه همه چیز در دنیا برای ایران بالا رفت. هزینه عادی یک تعامل اقتصادی نیز بالا رفت. قبل از قطعنامه های شورای امنیت نیز ایران تحریم شده بود ولی تاثیر چندانی نداشت و از این زمان است که بقیه کشورها به آن ملحق می شوند. پیش از آن اروپا با این تحریمها مخالف بود. این مساله باعث شد که آنها متوجه شوند تحریمها موثر است. این مساله در اثر امنیتی سازی موفق شکل گرفت.

در مورد برجام من سه سئوال مطرح کردم که چه می خواهیم، چرا و به چه قیمتی؟ اکثر منتقدان مشخص نمی کنند چه می خواهند و نقد آنها جدلی است. من علیرغم نقدها از آن دفاع کردم زیرا مزایای آن بیشتر است. پنج دستاورد برجام اینها است: اول شکست بن بست استراتژیک که یک طرف تسلیم و تحقیر محض و طرف دیگر جنگ بود که برجام آن را شکست. آمریکا در حال حاضر تلاش زیادی می کند که دوباره ایران را امنیتی سازی کند. دوم غیر امنیتی سازی کردن است زیرا برجام ما را در این مسیر قرار داد. سومین دستاورد آن عادی سازی بود. در دولت گذشته از ایران تصویر یک کشور غیرعادی ارائه شده بود. چهره هایی که از طرف ایران مذاکره می کردند تصویر عادی از ایران نشان دادند و نتیجه دیگر عادی سازی روابط است و رفت و آمد دیپلماتیک آغاز شده است. چهارمین دستاورد آن ایجاد فرصت برای پرداختن به مسائل منطقه است زیرا در اطراف ایران نا امنی است و از همه خطرناکتر مساله پاکستان است و غیر قابل مقایسه به عراق و افغانستان نیست. پیش از آن همه توان دیپلماتیک به مساله هسته ای معطوف بود. پنجمین دستاورد آن تحریمها است که لغو شد که غیر از اعمال محدودیتها توسط برخی بانکهای بزرگ بسیاری از مسائل برطرف شد.

در صورتیکه ایران برجام را لغو کند به نفع آمریکا است. زمانیکه ایران به عنوان یک قدرت کوچک با یک ابرقدرت چالش می کند این مساله طبیعی است و ارتباطی به برجام ندارد و مربوط به جایگاه نابرابر قدرت است. در دیپلماسی خط دو می توانیم نهادهایی ایجاد کنیم. کسانی که مخالف جنگ و موافق برجام هستند می توانند نهادهایی را شکل دهند. در آمریکا نیز مردم و نهادها متکثر هستند و همه یک نوع نمی اندیشند. دستاورد دیپلماسی خط دو ایجاد اعتماد بوده است که پیش نیاز دوستی است. اکنون زیر ساختهای اعتماد و دوستی میان آمریکا و ایران ایجاد شده است. روابط میان دولتها جایگزین تعاملات میان مردم نیست و اگر این مساله حل نشود روابط میان کشورها عمیق نخواهد بود.

در پایان نشست پرسش و پاسخ انجام شد و شرکت کنندگان سئوالات خود را از سخنرانان پرسیدند.

 

                                                                   بنیاد جهانی سلام مروج صلح، دوستی و گفتگو

 

                                                                         

 

 

نشست روز جهانی صلح توسط بنیاد سلام و کرامت جهانی(بنیاد جهانی سلام) روز چهارشنبه 29 شهریور 1396 در سالن همایشهای انجمن مدیران صنایع ایران برگزار گردید.

در ابتدا دکتر علیرضا معیری، رییس هیات امنای بنیاد ضمن خوشامدگویی به حضار و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، شرح مختصری از فعالیتهای بنیاد و کمیته های جوانان و دیپلماسی و امور بین الملل به سمع حاضران رساند و از تمامی تشکلهای مردمی و آحاد جامعه دعوت نمود تا بر اساس موضوع تعیین شده برای این روز از سوی سازمان ملل در جهت تحقق شعار "باهم برای صلح" قدم بردارند.

سپس سخنرانان این نشست به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در ادامه جلسه به سئوالات مدعوین پاسخ دادند.

کامبیز خسروی به عنوان اولین سخنران با اشاره به وضعیت جهانی صلح و نقش عمده فرهیختگان خواستار تحقق صلح جهانی شد.

در ادامه قاسم رحیمی، دبیرکل خانه سرباز صلح به واکاوی نقش کهنه سربازان هر کشور در تاثیر گذاری بر تفکر ضد جنگ در هر کشور پرداخت. وی اشاره کرد که امروزه آنچه فراگیرتر و قوی تر از تفکر ضد جنگ می تواند ما را به سمت صلح ببرد تفکر نفی خشونت است.

در پایان صادقی به ایراد سخنرانی پرداخته و ضمن بررسی "جبر جغرافیایی" نقش آن در برقراری صلح و موازنه میان ملتها را مطرح کرد. وی اضافه نمود آنچه که باعث بروز اختلافات و جنگها می شود عدم وجود نگاهی کل نگر به جامعه بشری و پررنگ نمودن وجوه تمایز و نیز ارزش گذاری بر روی نقاط اختلاف است.

 

                                                                  فراخوان نشست روز جهانی مالکیت معنوی 2017

 

                                                                     

 

سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) روز ۲۶ آوریل را به روز جهانی مالکیت فکری نامگذاری کرده است که برابر با سالگرد تاسیس این سازمان است. هر ساله برای این روز عنوانی تعیین می شود که در سال 2017 «نوآوری بهبود زندگی» است.

از آنجا که یکی از اهداف بنیاد جهانی سلام ترویج نوآوری اجتماعی است قصد دارد تا با بزرگداشت این روز به بررسی نقش مالکیت فکری (ثبت اختراع، علائم تجاری، طراحی صنعتی، کپی رایت) در نوآوری با حضور صاحب نظران و اندیشمندان روابط بین الملل، حقوق بین الملل و نوآوری بپردازد.

 

                                   پیام مدیرکل سازمان مالکیت معنوی برای روز بین المللی مالکیت معنوی 2017

 

                                                                

 

امروزه در مورد نوآوری با دلایل مثبت، زیاد می شنویم. نوآوری در قلب سلامت اقتصادی و اجتماعی ما قرار دارد. نوآوری و پیشرفت فناوری که ارائه می کند سهم مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهایی برای شغلهای بیشتر و بهتر دارد. ما غالبا زمان کافی را برای فکر کردن به اینکه نوآوری چگونه به طرق مختلف کیفیت زندگی ما را بهبود می دهد اختصاص نمی دهیم. تنها کافی است طریقه زندگی خود را با 100 سال پیش مقایسه کنیم. طی قرن گذشته شاهد تحول شگرفی در کیفیت زندگی مادی خود بوده ایم که مدیون معرفی فناوریها و محصولات جدید و بهبود یافته متعدد است. چشم انداز پیشرفتهای بیشتر با فناوریهای جدید شگرفی مانند واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی، نانوتکنولوژی، روباتیک و بسیاری دیگر روشن است. شما ممکن است بپرسید مالکیت معنوی چه ارتباطی با همه اینها دارد؟ مالکیت معنوی بخش ضروری یک سیستم نوآوری موفق است و بازده ای در اختیار کسانی که خدمات و کالاهای جدید به اقتصاد معرفی کرده اند می گذارد. چهارچوبی برای سفر سخت و چالشی که هر ایده باید طی کند تا یک کالا یا خدمت تجاری در دسترس شود ارائه می کند.

امسال در روز جهانی مالکیت معنوی ما نوآوری و چگونگی بهبود زندگی مان توسط آن را تجلیل می کنیم. همچنین کسانی را که خطر می کنند، همه آنهایی که جرات کردند تغییر مثبت از طریق نوآوری ایجاد کنند را گرامی می داریم. این فرصتی برای ما است که فکر کنیم برای اختراع واقعا چه کارهایی انجام می شود و چه چالشهایی در این روند وجود دارد. همچنین فرصتی است که در نظر بگیریم چگونه می توانیم کاری کنیم که نوآوری به نفع همه جامعه باشد.  

 

                                                                               گزارش نشست روز جهانی مالکیت معنوی 2017

 

                                                                               

 

بنیاد جهانی سلام در تاریخ 7 اردیبهشت 1395 برابر با 27 آوریل 2017 به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری نشستی را با حضور اعضای هیات امناء، هیات مدیره، اعضای کمیته ها و صاحبنظران و کارشناسان حوزه نوآوری، روابط بین الملل، مهندسی و غیره برگزار نمود.

در ابتدای برنامه علیرضا معیری، رئیس هیات امناء تجربیات خود از تعامل ایران با سازمان جهانی مالکیت معنوی در زمان تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی در ژنو را بیان کرد. ایشان همچنین اشاره نمودند که مالکیت معنوی اکنون به عنوان رشته تحصیلی در چند دانشگاه تدریس می شود.

 علی حکیم عطار، رئیس هیات مدیره برگزاری این نشست را در راستای اهداف بنیاد سلام و سازمان ملل دانست و از برگزاری نشستهای آتی برای بزرگداشت روزهای بین المللی خبر داد.

پس از آن سخنران اصلی خانم سارا سلیمی به ارائه مطلب خود با عنوان نوآوری و مالکیت معنوی پرداخت. وی به تشریح مفاهیمی چون ثبت اختراع، طراحی صنعتی و نوآوری ساختاریافته و نقش مالکیت معنوی در ترویج از آنها پرداخت.

محمود صانعی پور، عضو هیات مدیره خلاصه از گزارش خود با عنوان نوآوری، مالکیت معنوی و اثرات آن در اقتصاد و فرهنگ ایران را ارائه نمود. وی بدبینی در مورد مالکیت معنوی به عنوان مانع ایجاد شده توسط غرب برای جلوگیری از توسعه سایر کشورها را یکی از مشکلات دانست. وی ترویج مالکیت معنوی را نیازمند وقوع انقلاب صنعتی در ایران دانست.

علی اکبر کوهستانی، خزانه دار به عنوان یک مخترع شرحی از روند ثبت اختراع و موانع پیش روی آن را ارائه کرد. مهدی ساعتیان نیز در سخنانی به موانع پیش روی تجاری شدن اختراعات در ایران اشاره نمود.

سخنران اصلی:  سارا سلیمی

مباحثه گران:

1-  علیرضا معیری، رئیس هیات امناء

2- محمود صانعی پور، عضو هیات مدیره، (معاون اسبق وزیر مسکن وشهرسازی، استاندار اسبق تهران)

3-  محمدعلی حسینی، عضو هیات امناء، (دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

4-  علی اکبر کوهستانی، خزانه دار

5-  مهدی ساعتیان، متخصص تریز و نوآوری ساختاریافته

6-  بهرام یگانه، عضو هیات امناء

7-  علی حکیم عطار، رئیس هیات مدیره

 

                        فراخوان هم اندیشی روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه 2017

 

                                                    

 

 

چرا تنوع فرهنگی اهمیت دارد؟

تقریبا هیچ کشوری بصورت کامل از لحاظ فرهنگی یک دست نیست و دو سوم از 200 کشور جهان حداقل یک گروه اقلیت قومی یا مذهبی دارند که دست کم ده درصد جمعیت آنها را تشکیل می دهد. تبادلات و برخورد های منصفانه میان فرهنگ ها و مردم برمبنای فهم و احترام متقابل و کرامت برابر تمامی فرهنگ ها، پیش شرط اساسی برای ایجاد انسجام اجتماعی، آشتی میان مردم و صلح میان ملت هاست. هدف از حفظ و صیانت فرهنگ ها تضمین برخوداری و حفظ آزادی بیان برای همه فرهنگ های دنیاست. به علاوه ما بصورت فزاینده ای نسبت به تنوع فرهنگی آگاه تر می شویم. این آگاهی از طریق جهانی شدن تبادلات و پذیرا بودن جوامع نسبت به یکدیگر، تسهیل شده است. گفتگوی فرهنگ ها، امنیت انسانی، صلح و توسعه اقتصادی پایدار از یکدیگر جدایی پذیر نیستند و نکته حائز اهمیت مرکزیت گفت و گو است.

تنوع فرهنگی نه تنها از نظر رشد اقتصادی، بلکه به عنوان ابزاری برای هدایت یک زندگی معنوی، احساسی و اخلاقی تر نیروی محرکه توسعه است. این اهداف در 7 کنوانسیون فرهنگی، که زمینه محکمی برای ترویج تنوع فرهنگی می سازد آمده است. بنابراین تنوع فرهنگی سرمایه ای است که برای کم کردن فقر و دستیابی به توسعه پایدار لازم است. در همین حال، قبول و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی- به ویژه از طریق استفاده خلاقانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات - برای گفتگو میان تمدنها و فرهنگها، احترام و درک متقابل سودمند است.

یونسکو نوامبر سال 2001 اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را صادر کرد و پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 21 می برابر با 31 اردیبهشت را به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه نام‌گذاری کرد.

به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون تنوع فرهنگی، صلح، گفتگو و توسعه بنیاد جهانی سلام، هم اندیشی روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه را برگزار می کند. این هم  اندیشی بستری جهت افزایش آگاهی در مورد اهمیت گفتگوی بین فرهنگی است که کارشناسان و صاحب نظران از رشته های مختلف را گردهم می آورد.

وستفالی در پی جنگهای مذهبی پدید آمد. گفتگوی مذاهب، حاکمیت اصل همزیستی. ایجاد بستر برای رژیم های بین الملل و اصل همزیستی، گفت و گوی تمدنها و فرهنگها در مقابل برخورد تمدنها و پایان تاریخ.

یلدا خسروی، مسئول گروه مطالعات صلح موزه صلح تهران نیز به بررسی قطعنامه همزیستی با یکدیگر در صلح پرداخت و آن را گامی رو به جلو در جهت دستیابی به صلح مثبت خواند. وی همچنین به ذکر نمونه هایی از همکاری و همزیستی در سنت ایرانی پرداخت.

 

                                                        گزارش هم اندیشی روز جهانی تنوع فرهنگی

                                                                       برای گفتگو و توسعه 2017

         

                                                               

 

بنیاد جهانی سلام با همکاری موزه صلح تهران و مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون تنوع فرهنگی، صلح، گفتگو و توسعه هم اندیشی روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه را روز پنجشنبه 4 خرداد 1396(25 می 2017) برگزار نمود و کارشناسان و صاحب نظران رشته های مختلف را گردهم آورد.

در ابتدا دکتر علیرضا معیری، رئیس هیات امناء بنیاد جهانی سلام ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان به معرفی برنامه پرداخت. وی طی سخنانی از تجربیات خود در دوره نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل ژنو و شورای حقوق بشر سخن گفت و برخی برخوردهای حقوق بشری با ایران را سیاسی دانست.

پس از معرفی پنل با موضوع تنوع فرهنگی، گفتگو و توسعه به مدیریت نائب رئیس کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد جهانی سلام آغاز شد. دیگر اعضاء پنل سید محمد حسنی، رئیس مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد و یلدا خسروی، مسئول گروه مطالعات صلح موزه صلح تهران بودند.

 از آنجا که تخصص هر دو سخنران حقوق بشر بود و هر دو پژوهشگر دارای دکترای حقوق بین الملل بودند عمدتا مباحث حول این موضوع بود.

پس از آن سید محمد حسنی به ارائه سخنرانی خود تحت عنوان حقوق بشر و تنوع فرهنگی پرداخت. وی به وجود دو دیدگاه جهانشمولی حقوق بشر مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و نسبی گرایی بر اساس اصول فرهنگی و دینی اشاره کرد. وی صدور منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را نشانه ای از عدم وجود اجماع در زمینه حقوق بشر دانست. هر چند این اسناد تفاوت زیادی با هم ندارند تعریف اعلامیه اسلامی حقوق بشر متفاوت و بر جهان بینی استوار است. در اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌ علیرغم تاکید بر جهان شمول بودن حقوق بشر به فرهنگهای مختلف نیز اشاره شده است.

وی ضمن توضیح در مورد قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی آن را در پرداخت به موضوعات جدی ضعیف دانست. وی افزود: فرهنگهای مختلف قرائتهای متفاوتی از حقوق بشر دارند و دارای استدلالهای قابل اعتنایی برای آن دارند و نکته مهم گفتگوی بین فرهنگی در این زمینه است که سازمان ملل سازوکاری برای آن ترتیب نداده است.

یلدا خسروی، مسئول گروه مطالعات صلح موزه صلح تهران نیز به بررسی قطعنامه همزیستی با یکدیگر در صلح پرداخت و آن را گامی رو به جلو در جهت دستیابی به صلح مثبت خواند. وی همچنین به ذکر نمونه هایی از همکاری و همزیستی در سنت ایرانی پرداخت. وی علت برداشتهای متفاوت از حقوق بشر را نبود مبانی نظری شفاف دانست. به اعتقاد وی حقوق بشر معرفی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 چهار ویژگی دارد. دغدغه آن فرد است و از فرد در برابر دولت حمایت می کند. حقوق بشر ابزاری است یعنی ارزش نیست بلکه روشی برای حمایت از افراد و همزیستی مسالمت آمیز می باشد. حقوق بشر حداقلی است و با استانداردهای حداقلی از فرد دفاع می کند. از لحاظ اخلاقی بی طرف است و با محتوای اعمال حق کاری ندارد.

به مفهوم صلح در منشور سازمان ملل متحد و دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده است. در حقوق بین الملل صلح هدف است در حالیکه در مطالعات صلح معنی آن فقط نبود جنگ نیست بلکه یک فرایند است. هر یک از فرهنگها جلوه ای از حقانیت و زیبایی را دارند که می توان از آنها استفاده کرد. شناخت ما از طریق شناخت دیگری به دست می آید بنابراین تنوع فرهنگی باید حفظ شود. وی فعالیت اصلی موزه صلح را ایجاد فضایی برای گفتگو و شناخت دانست و به دو برنامه آن برای گردهم آوردن صلح سازان جوان ایران و سایر کشورها اشاره کرد.

پس از آن پرسش و پاسخ انجام شد.  علی حکیم عطار، رئیس هیات مدیره بنیاد جهانی سلام این نکته را مطرح کرد که به نظر می رسد با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی به سوی یکی شدن فرهنگها و از بین رفتن تنوع حرکت می کنیم.

محمدعلی حسینی، عضو هیات امناء بنیاد جهانی سلام نیز این سئوال را مطرح نمود که آیا نقش اقتصاد در این زمینه از فرهنگ پر رنگ تر نیست و مثالی در مورد روابط عربستان و آمریکا زد که علیرغم مغایرتهای فرهنگی جریان دارد. محمد حسنی به این سئوال این گونه پاسخ گفت که به اعتقاد او این روابط نیز ریشه در فرهنگ این کشورها دارد و کشوری با فرهنگ دیگر حاضر به آن نیست.

در انتهای جلسه حاضران پرسشهایی مطرح نمودند و سخنرانان به پاسخ آنها پرداختند.

و در پایان جمع بندی مباحث توسط رئیس کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد سلام انجام شد. وی به برگزاری مجمع جهانی فرهنگها در باکو و شرکت بنیاد جهانی سلام در آن اشاره نمود. همچنین با معرفی طرح اتحاد تمدنهای سازمان ملل آن را ساز و کاری جامع برای گفتگوی میان فرهنگها و تمدنها خواند و محورهای اصلی آن یعنی آموزش، رسانه ها و جوانان را معرفی کرد.

 

                              حضور بنیاد جهانی سلام در نشست مجمع جهانی گفتگوی فرهنگ ها

 

                                                                

 چهارمین نشست مجمع جهانی گفتگوی فرهنگ ها در 5 الی 7 می 2017 مطابق با 15 الی 17 اردیبهشت ماه برای ایجاد اعتماد و همکاری میان فرهنگ ها و تمدن ها با همکاری یونسکو، اتحادیه تمدنهای سازمان ملل متحد، شورای اروپا، مرکز شمال و جنوب شورای اروپا، آیسسکو، سازمان جهانی گردشگری، فائو و یورو نیوز در باکو در حال برگزاری است.
تمرکز موضوعات بر نقش دین، مذهب، مهاجرت، امنیت انسانی، ورزش، آموزش، هنر، توسعه پایدار، خشونت و افراط گرایی، جوانان و تجارت می باشد.
 رییس کمیته جوانان بنیاد جهانی سلام برای معرفی بنیاد در عرصه بین الملل و ایجاد ارتباط با نهادهای بین المللی، غیردولتی وتجاری به عنوان نهاد فعال در زمینه صلح و گفتگو، حضوری فعال در کارگروه های نشست فوق دارد.

 

                                                                     گزارش چهارمین مجمع جهانی گفتگوی فرهنگها

                                                                5 تا 7 می 2017 باکو، آذربایجان

 

                                                         

 

نشست مجمع جهانی گفتگوی فرهنگ ها بر اساس دستور کار جهاني در مورد گفتگوي ميان تمدن‌ها كه به ابتكار و پيشنهاد ايران در نوامبر 2001 توسط مجمع عمومي‌سازمان ملل به تصويب رسيد، کنوانسيون يونسکو برای حمايت و ترويج تنوع فرهنگي مصوب 2005، اعلاميه اسلامي تنوع فرهنگي مصوب 2004 آیسسکو، اعلامیه و برنامه عمل سومین اجلاس سران کشورها و دولتهای عضو شورای اروپا، کاغذ سفید شورای اروپا برای گفتگوی میان فرهنگها مصوب 2008 و اعلاميه باکو براي توسعه گفتگوي میان فرهنگي هر دو سال یک بار در باکو برگزار می شود.

چهارمین مجمع جهاني که 5 تا 7 می 2017 با همکاری يونسکو، اتحاد تمدن‌هاي سازمان ملل متحد، شوراي اروپا، آیسسکو، سازمان جهانی گردشگری و فائو برگزار شد و بر موضوعاتی مانند نقش دین، مذهب، مهاجرت، امنیت انسانی، ورزش، آموزش، هنر، توسعه پایدار، افراط گرایی خشن، جوانان و تجارت در ایجاد اعتماد و همکاری میان فرهنگها و تمدنها تمرکز داشت.

 

الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان در سخنرانی افتتاحیه هدف از برگزاری این مجمع را کمک به گسترش گفتگو میان ملل مختلف عنوان کرد.

وی با اشاره به ادامه مناقشات در نقاط مختلف جهان و جنگ های داخلی و خشونت ها در برخی کشورهای منطقه، آنها را نگران کننده خواند و گفت: جامعه بشری بیش از پیش به گفت و گو و تفاهم نیاز دارد و تحقق این مهم می تواند به همه عرصه ها تاثیر مثبت داشته باشد.

علی اف اقدامات کشورش در راستای تقویت گفت و گو فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و افزود: سال 2017 میلادی در جمهوری آذربایجان سال همبستگی اسلامی اعلام شده است.

 

ایرینا بوکوا مدیرکل یونسکو نیز تخریب یادگارهای تاریخی، فرهنگی و هنری بر اثر ادامه مناقشات در نقاط مختلف جهان را نگران کننده خواند.

وی گسترش خشونت ها، اسلام هراسی و بازماندن کودکان از تحصیل در جهان را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای مقابله با این پدیده های نامطلوب باید بطور مشترک تلاش کنیم و گام های مشخص برداریم

یاسر سلیمی، رئیس کمیته جوانان و نائب رئیس کمیته روابط بین الملل و دیپلماسی بنیاد جهانی سلام نیز در این مجمع حضور یافت. وی در تعدادی نشست از جمله "ابعاد فرهنگی مقابله با افراط گرایی در فضای مجازی: افراط گرایی جوانان به خشونت منجر می شود"، "ظهور ناسیونالیسم جدید: چگونه جلوی پوپولیسم و چندقطبی شدن را بگیریم"، توانمندسازی جوانان برای پیشگیری از افراط گرایی از طریق آموزش" و "نقش سیاستگذاری شهرها در ترویج گفتگو میان فرهنگها" شرکت نمود و با شرکت کنندگان در این نشستها به بحث و تبادل نظر پرداخت. وی ضمن معرفی بنیاد جهانی سلام زمینه های مشترک همکاری با سایر شرکت کنندگان و نهادهای مطبوعشان را بررسی کرد.

 

                                                                                حضور بنیاد جهانی سلام در نشست

                                                                                متفکران مسلمان آینده

 

                                                                           

 

نشست متفکران مسلمان آینده با عنوان 'در پرتو ملاصدرا' از 30 تیر تا 1 مرداد 1396 توسط مجمع جوانان سازمان همکاری اسلامی برای گفتگو و همکاری به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس با همکاری استانداری فارس و دانشگاه شیراز در شیراز پایتخت جوانان جهان اسلام 2017 برگزار شد. این نشست در دو بخش با عنوان 'بازاندیشی جهان اسلام، چالش ها و فرصت های پیش رو' و معنای تفکر ملاصدرا برای زمانه ما' برگزار شد که در آن اندیشمندان، صاحب نظران و متفکران داخلی و خارجی نظرات خود را مطرح کردند. یاسر سلیمی، رئیس کمیته جوانان بنیاد جهانی سلام نیز به دعوت حیدرعلی کامیاب کلانتری، مدیرکل ورزش و جوانان فارس در این نشست حضور یافت و با اساتید و شرکت کنندگان به تبادل نظر پرداخت.

دکتر ناصر هادیان، استاد دانشگاه تهران؛ دکتر محی الدین مصباحی، استاد دانشگاه بین المللی فلوریدا؛ دکتر محمد جعفر محلاتی، استاد کالج اوبرلین؛ دکتر سوینچ آلکان اوزجان، مشاور ارشد نخست وزیری ترکیه؛ دکتر اسماعیل یایلاجی، استاد دانشگاه شهیر استانبول؛ دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر غلامرضا اعوانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علی رسول اصول، استاد دانشگاه باغچه شهیر استانبول از جمله اساتید حاضر در این نشست بودند.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی فیلسوف، عارف و مفسر معروف به ملاصدرا، صدرالحکما و صدر المتألهین بنیانگذار حکمت متعالیه است.

پانزدهم مهرماه 95 در سومین اجلاس اسلامی وزرای جوانان و ورزش (استانبول، ترکیه) شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام در سال 2017 معرفی شد. پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام شانزدهم بهمن ماه 95 طی آیین ویژه ای در مقابل آرامگاه حافظ در شیراز برافراشته شد و این شهر طی یک سال میزبان برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی خواهد بود.

بالا