پرورش شهروند و جهان وند سلام(ی)

کارگاه های  آموزشی برای پرورش شهروند و جهان وند

 

1- مهارت های آینده ساز

2- اخلاق سلام(ی) و موفقیت در زندگی با 42 اصل سلام(ی)

3- حقوق و مطالبات شهروند سلام(ی) در 6 حوزه امنیت انسانی 

4- ایجاد نبوغ و دانش مالی خانواده

 

مهارت های آینده ساز 

شهروند جهانی سلام تا سال 1400 نیازمند چه مهارت هایی هست؟

سرنوشت خود را بدست گیرید

امروزه در جوامع اطلاعاتی، شهروند جهانی سلام به عنـوان انسـان عصـر اطـلاعـات، نیـازمند یک سـری تـوانـائی ها می باشد که با کمک آنها بتواند فعالیتی را شروع کرده و ضمن هدایت درست آن، موجبات پیشرفت کسب و کار را نیز فراهم کند. مهارت های شـغلی آینـده مبنایی تحلیـلی دارد که در آن نـقش عـوامل مخـتلف در نظر گرفته شــده اند. این مهارت ها عبارتند از :
1- مهارت اداراک و منطق
شهروند جهانی سلام، انسان 1400 است که باید در خصوص درک عمیق و پی بردن به اهمیت موضوعات، توانمند بوده و بتواند مسائل بیان شده را در کفه احساس و تعقل تشریح کرده و به شناختی جامع و کل نگر نسبت به پدیده های پیرامونی خود دست یابد.
2- هوش اجتماعی
شهروند جهانی سلام، موجودی است اجتماعی، و باید قدرت کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران را داشته باشد. هوش انواع مختلف دارد که یکی از مهم ترین انواع آن هوش اجتماعی یا میان فردی است. افراد دارای هوش اجتماعی علاوه بر توانایی سازماندهی گروه، قادر به مذاکره اصولی برای حل مسائل بوده، روابط شخصی باکیفیتی دارند و همچنین می توانند ضمن شناخت و بصیرت درخصوص عواطف و علایق و انگیزه های درونی دیگران، به تجزیه و تحلیل اجتماعی دست بزنند. لذا شهروند جهانی سلام درسال 1400 باید از قابلیت ارتباط عمیق و مستقیم با دیگران و درک واکنش و تعاملات با آنها برخوردار باشد.
3- تفکر بدیع و سازگار پذیر
فصل مشترک انسان های خلاق آینده، بهره گیری از الگو های فکری تحول گرا، سازنده و در عین حال متضاد با باورهای رایج زمانه است. انسان توانمنـد آینده همواره خارج از عرف و چارچـوب می اندیشد، برای هر پدیده ای، سوالی دارد و به هر راه حلی هر چند تمسخرآمیز فکر می کند. به قول انیشتین، هر کودنی می تواند مسائل را بزرگتر، پیچیده تر و زمخت تر کند، اما برای حرکت در جهت عکس باید تفکری بدیع و سازگارپذیر با شرایط محیطی داشته باشد. شهروند جهانی سلام در سال 1400 مهارت تفکر و ارائه راه حل و پاسخ هایی فراتر از دستورالعمل ها را دارد.
4- شایستگی های فرا فرهنگی 
محیط کاری و اکوسیستم آن چند فرهنگی شده و شهروندان جهانی سلام به عنوان انسان های شایسته دارای مهارت کارکردن در بسترهای متفاوت فرهنگی هستند.

5- تفکر محاسباتی
شهروند جهانی سلام در 1400 قادر است حجم بالایی از اطلاعات و داده را تحلیل و به مفاهیم انتزاعی تبدیل کند تا از این طریق و به کمک قوه استدلال خود بتواند داده های ورودی را درک کند. در این دیدگاه، ذهن انسان به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات تصور شده و تفکرنیز شکلی از مـحاسبـه تـلقی می گردد.
6- سواد رسانه های جدید
همه در دریایی از اطلاعات گرفتار آمده ایم و فراگیری شنا کردن در این دریا یا غرق شدن در آن، چالش هایی هستند که ما با آن مواجه هستیم. هنگامی که دهکده جهانی تحقق یابد، در این دریای اطلاعات، لازم است شهروندان جهانی سلام به سواد جدیدی به نام سواد رسانه ای دست یابند تا بتوانند بوسیله توسعه مطالب، و با استفاده از رسانه های جدید از آن در جهت گسترش روابط خود بهره گیری کنند.
7- علوم میان رشته ای و چند رشته ای
شهروند جهانی سلام در درک مفاهیم دانش وعلوم چند رشته ای تسلط و مهارت دارد. دنیای آینده دنیای رشته های میان رشته ای است.
8- ذهن طراحی
با توجه به تغییرات پر شتاب جهانی، ضرورت عبور از تفکرات قدیمی عصر اطلاعات، که برپایه تحلیل های منطقی، ریاضی و شبه کامپیوتری بنا شده است لازم است برای دنیای امروز بیندیشیم و زندگی کنیم. دنیایی که در آن "طراحی" مهمتر و اثربخش تر از جمع و تفریق و محاسبات ریاضی و مهندسی است. ذهن طراح قادر به ارائه و توسعه وظایف و فرایندهای شغلی به شکل خروجی های مطلوب است.
9- مدیریت شناختی
علوم و فناوریهای شناختی، حوزه ای است میان رشته ای که سعی بر کشف اسرار مغز، ذهن و کارکردهای شناختی انسان دارد و به او در استفاده بهینـه از کارکردهای مغـزی کمـک می کنـد. علوم شناختی در تعامل با رشته های علوم و اعصاب، روان شناسی، زبان شناسی، مردم شناسی، علوم تربیتی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن پدید آمده است و علاوه بر تحقیقات پایه در زمینه مغز و کارکردهای شناختی انسان، درصدد توسعه فناوری هایی است که بتواند در رفع کاستی های ذهن و مغز و تقویت آوا شناختی اش موثر باشد. 
10-تعامل مجازی
حضور در تیم ها و شبکه های مجازی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ارتباطات، تحصیل، تفریح و سرگرمی، تسهیل امور و تجارت الکترونیک 5 کارکرد مهم برای فضای مجازی به شمار می رود.

 

ایجاد نبوغ و دانش مالی خانواده

 

  • کارگاههای ایجاد نبوغ و دانش مالی خانواده

1 - کارگاه پرورش ایجاد نبوغ مالی

2 - طبقه بندی مالی خانواده

3 - چگونه هوش مالی خانواده را افزایش دهیم

4 - پرورش هوش اقتصادی و نبوغ مالی کودکان

5 - موفقیت مالی در زندگی 

 

بالا