دکترین بنیاد سلام "امنیت انسانی"

01 فروردين 1399
(0 رای‌ها)
نویسنده:  
اندازه قلم +

 برابری      غذا     عدم خشونت و ...   

                                                                                         

  تعریف دکترین

ارائه نظریه ای که تغییرات جهانی را طلب کند یعنی به دنبال ایجاد یک نظم جدید در سطح سازمانی، ملی و یا جهانی باشد. 

 

 دکترین بنیاد جهانی سلام

 مجموعه ای از ایده‌ها و آرمان‌ها که بنیاد برای انجام ماموریت های خود در نظر گرفته و اعـلام می‌نماید:

 

                     دکترین بنیاد سلام، امنیت انسانی است

     

امنیت انسانی و  شش مولفه آن نقش مهمی در بقا و بالندگی ملت ها دارند و این شش مولفه: 

غذا    برابری       عدم خشونت و دوستی     بهداشت روانی     تامین اجتماعی     کرامت جهانی(Global Dignity  احترام گذاشتن و مراقبت از محیط زیست و حیات)  می باشد.

بنیاد جهانی سلام و بنیاد جهانی ساساکاوا با همکاری یکدیگر مسئولیت اجتماعی خود می دانند که در راستای شش حوزه امنیت انسانی فوق، سیاستگزاری خود را تبیین و محقق سازند. 

                                                    

  • متن سفارشی: www.Salaamglobal.org
بالا