اخلاق سلام(ی) در جامعه جهانی

01 فروردين 1399
(0 رای‌ها)
نویسنده:  
اندازه قلم +

 

                                                                                         اخلاق سلام(ی) در جامعه جهانی

 

تعریف جامعه: جامعه متشکل از افرادی است که گرد هم جمع آمده و مناسبات و روابطی در میان آنها بوجود می آید.

تعریف جهانی: فرآیندی که بر اساس آن مردم جهان در یک جامعه واحد و فراگیر جهانی به یکدیگر می‌پیوندند.

تعریف سلام: سلام نام شریف خداوند است و به معنی سلامت ، صلح، آشتی و درود گفتن می‌باشد، و اولین کلمه احترام آمیزی است که در برخوردهای اجتماعی، در راستای ایجاد صمیمیت و دوستی ادا می‌شود. 

جامعه چهانی سلام جمعیت اخلاق مدارهاست و از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده، و متعهد به ارزش های اخلاقی بامعیارهای"سلام" می باشند.

مقصود اشخاص از پیوستن به جامعه جهانی سلام چیست؟ این است که اشخاص به دنبال خوشبختی و خشنودی هستند و لذا رضایتمندی و خشنودی خود را در کنار سایر اشخاص که مثل خودشان هستند، جستجو می کنند.

خوشبختی و خشنودی چیست؟ نوعی احساس رضایتمندی است که در فرد بوجود می آید و بستگی به نگرش و برداشتی است که وی از محیط اطراف، و دنیای امروز خود دارد.

هدف از اخلاق سلام(ی) در جامعه جهانی چیست؟ هدف این است، اشخاصی که بدنبال آرامش، امنیت، سلامت روحی و روانی، اعتماد به یکدیگر، دوستی با یکدیگر، حاکمیت قانون(قانونمندی)، نظم، نشاط و کرامت انسانی هستند را به دور یکدیگر جمع کرده تا زیبا زیستن را تجربه کنند.

ارزش‌های بنیادین اخلاق سلام(ی) درجامعه جهانی  چیست؟ ارزش‌های بنیادین، ارزش‌های اخلاقی هستند که در عملکرد، رفتار و گفتار افراد سلام (ی ) تجلی پیدا کند.

ارزش‌های بنیادین اخلاق سلام(ی) درجامعه جهانی  شامل:

  1. ارزش‌های اخلاقی که در فرد سلام (ی) وجود دارد
  2. ارزش‌های اخلاقی که در سازمان یا موسسه سلام (ی) وجود دارد
  3. از مجموع ارزش‌های اخلاقی فرد و سازمان سلام (ی) شاخص‌های خشنودی برای جامعه جهانی سلام بوجود می‌آید

 

 

 

         

 

 

 

 

          

 

                                             با تعهدات اخلاقی خود  به جامعه سلام(ی) با مشخصات زیر خواهیم  رسید.

                                                          

  • متن سفارشی: www.Salaamglobal.org
بالا