اصول و منشور جهانی سلام

12 آذر 1397
(0 رای‌ها)
نویسنده:  
اندازه قلم +

                         

                                                                  اصول جهانی سلام

 

"سلام" نام پروردگار ومبیّن انتقال مفهوم  دوستی، امنیت و کرامت در ساحت آزاد و گسترده روابط مدنی، بین المذاهب و بین المللی است. کرامت از نگاه سلام به معنی این است، آنچه که در عالم هستی وجود دارد دارای شعور است و لذا به شعور عالم هستی بایستی احترام بگذاریم و در این میان انسان، تنها موجودی است که تمام هستی در او ادغام شده و لذا بزرگوارداشتن،حق اوست.

در پیشگفتار اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است " ... به رسـمیت شناختـن کرامـت ذاتـی و حقـوق یکسـان و انکار ناپذیرهمه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد..."

 

  پنج اصل جهانی سلام 

 

اصل اول:  هر انسانی حق دارد زندگی سلام(ی) و با کرامت داشته باشد

اصل دوم:  زندگی سلام(ی) و با کرامت  فرصتی است برای به فعل در آوردن پتانسیل های یک فرد که آن هم، بر پایه دسترسی به درآمد، مسکن، بهداشت، آموزش  و امنیت است.

اصل سوم:  سلام به معنی کرامت و آزادی برای گرفتن تصمیم در مورد زندگی یک فرد است و برای این حق باید با احترام روبرو شود

اصل چهارم:  سلام و کرامت باید اصل پایه و راهنما برای همه کارها باشد

اصل پنجم: سلام و کرامت  ما، با سلام و کرامت دیگران وابستگی متقابل دارد

 

 

                        منشور جهانی سلام

 

 

تمامی افراد جامعه جهانی سلام با  استراتژی "خشنودی برای همه " تلاش می کنند تا خود و سایر همنوعان آنها از سلامتی، امنیت، آرامش، اعتماد، کرامت انسانی، محبت و دوستی، قانونمندی و نشاط برخوردار باشند.

در جامعه جهانی سلام، تمامی افراد، موسسات و سازمان های سلام(ی)   مسؤلانه در جهت دستیابی به " خشنودی برای همه "  تلاش می کنند.

در جامعه جهانی سلام، تحقق " خشنودی" با تامین اشتـغال پـایـدار، مسکن ارزان، ازدواج آسان، آموزش مستمر، بهداشت و سلامت، امنیت و صیانت از کرامت انسانی، صورت می گیرد..

تمـامی افـراد جـامعه جهـانی سـلام، با همـفکری و همـکاری نزدیـک و با جـلب مشارکـت و مساعـدت نهادهـای مسئـول، در راستـای تـحقق " زندگی سلام(ی) " تلاش می کنند.

آنچه که در برنامه " خشنودی برای همه" اهمیت دارد و از خصوصیات این برنامه است، تلاش جهت پیشگیری از بروز انواع آسیب ها برای همه افراد و سـازمـان هـایی که به جـامعه جهـانی سـلام می پیوندند، می باشد.

  • متن سفارشی: www.salaamglobal.org
بالا